Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Mobile app Εφαρμογή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Mobile app Εφαρμογή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Παρέχει την δυνατότητα εξυπηρέτησης όλο το 24ωρο προς τους φοιτητές, σε λειτουργίες που παλαιότερα γίνονταν αποκλειστικά από τη γραμματεία.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ