Τμήμα φυσικής Αγωγής

Με του κουμαρτζή τον παρά, τζαμί δε χτίζεται

Με του κουμαρτζή τον παρά, τζαμί δε χτίζεται

...με καλλιστεία επαναστατικότητας, ψέμα πάνω στο ψέμα, με θέατρο πάνω στο θέατρο, δεν πήγαν ποτέ οι κοινωνίες μπροστά…