Τμήμα Κυκλοφορίας

Φέρνοντας το μέλλον πιο κοντά

Φέρνοντας το μέλλον πιο κοντά

Δήμος Ηρακλείου/Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών: το όραμα, οι στόχοι και η δουλειά μέχρι σήμερα