Τμήμα Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου

Μην απομακρύνετε τα πλαστικά κύπελλα από τις κουτσουπιές!

Μην απομακρύνετε τα πλαστικά κύπελλα από τις κουτσουπιές!

Με βιολογικό τρόπο αντιμετωπίζεται η ψύλλα της κουτσουπιάς από το Τμήμα Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου