Τμήμα Πρασίνου

Το ... εκκρεμές δέντρο της Σμπώκου "απειλεί"

Το ... εκκρεμές δέντρο της Σμπώκου "απειλεί"

Δέντρο μεγάλου ύψος έσπασε και στηρίζεται σε μπαλκόνι!