Τουριστικές Περιοχές

Ποιος θα μεριμνήσει για τα τουριστικά super-market?

Ποιος θα μεριμνήσει για τα τουριστικά super-market?

Γιατί η πολιτεία δεν αναγνωρίζει την διαφορά των εποχικών super-market από τα 12μηνης λειτουργίας super-market?

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ