τράπεζα υδρογόνου

Υδρογόνο: Ο πρώτος διαγωνισμός της ΕΕ στα τέλη του 2023

Υδρογόνο: Ο πρώτος διαγωνισμός της ΕΕ στα τέλη του 2023

Το ανανεώσιμο υδρογόνο που παράγεται από την ηλεκτρόλυση του νερού θεωρείται πιθανή πρώτη ύλη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα για τη βιομηχανία