Τριών Ιεραρχών

Εορτή των Τριών Ιεραρχών με μαθήματα κανονικά στα σχολεία

Εορτή των Τριών Ιεραρχών με μαθήματα κανονικά στα σχολεία

Τι αναφέρει νέα εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων