Τσαντάκιας

Στα χέρια των αρχών ο τσαντάκιας με το δίκυκλο

Στα χέρια των αρχών ο τσαντάκιας με το δίκυκλο

Προσέγγιζε με μοτοσικλέτα τις γυναίκες και με την άσκηση σωματικής βίας αφαιρούσε τις τσάντες τους