Τζιάκομο Καζανόβας

Ποιος ήταν αλήθεια ο Καζανόβα;

Ποιος ήταν αλήθεια ο Καζανόβα;

Κι όμως ο Τζιάκομπο Καζανόβα έγραψε έμμετρη μετάφραση της Ιλιάδας