Ξενοδοχεία

Κινητοποίηση της ΔΑΣ με όλα τα απαραίτητα μέτρα

Κινητοποίηση της ΔΑΣ με όλα τα απαραίτητα μέτρα

Στις 28 Σεπτεμβρίου στις 11.30 το πρωί, στον ΟΑΕΔ, στο Ρέθυμνο

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ