Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

Τουρισμός: Οι φορείς υπηρεσιών εκπαίδευσης σε εργαζόμενους για τα υγειονομικά πρωτόκολλα

Τουρισμός: Οι φορείς υπηρεσιών εκπαίδευσης σε εργαζόμενους για τα υγειονομικά πρωτόκολλα

H δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης για τα υγειονομικά πρωτόκολλα δίνεται στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος