Υδάτινοι Πόροι

Συνεργασία για την καινοτομία στους υδάτινους πόρους

Συνεργασία για την καινοτομία στους υδάτινους πόρους

Συνάντηση των τοπικών ενδιαφερομένων φορέων (stakeholders) του Ευρωπαϊκού Ανταγωνιστικού Προγράμματος iWaterMap (Interreg EU).