Υφυπουργός Εξωτερικών

Στο Πεδίο Βολής Κρήτης ο Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ

Στο Πεδίο Βολής Κρήτης ο Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ

Έγινε παρουσίαση σχετικά με τις δυνατότητες και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ