Υγειονομική Περίθαλψη

Υπό ραγδαίο μετασχηματισμό ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης

Υπό ραγδαίο μετασχηματισμό ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης

O COVID-19 λειτουργεί ως καταλύτης για ένα εξατομικευμένο σύστημα υγείας, προσφέροντας την ευκαιρία για αυξημένη χρήση δεδομένων