Υπεραστική Λεωφορεία

Απολυμάνθηκαν ταξί και λεωφορεία στα Χανιά

Απολυμάνθηκαν ταξί και λεωφορεία στα Χανιά

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται για την αποτροπή εξάπλωσης της επιδημίας