Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

ΕΠΚΚ: Πλήρης αντίθεση στα ν/σ για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

ΕΠΚΚ: Πλήρης αντίθεση στα ν/σ για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

Η ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης