Υπερηχητικός Πύραυλος

Τον πρώτο υπερηχητικό πύραυλο δοκίμασε η Ρωσία

Τον πρώτο υπερηχητικό πύραυλο δοκίμασε η Ρωσία

Επίδειξη ισχύος