Υπηρεσία Πρασίνου

Το κλάδεμα του δέντρου και το αίτημα που χάθηκε

Το κλάδεμα του δέντρου και το αίτημα που χάθηκε

Tαλαιπωρία των δημοτών από ένα απλό κλάδεμα

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ