Υπολοχαγός

Υπολοχαγός τραυματίστηκε με υπηρεσιακό όπλο

Υπολοχαγός τραυματίστηκε με υπηρεσιακό όπλο

Ο υπολοχαγός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται.