Ζώα

Με επιτυχία το σεμινάριο «Εκπαίδευση Εθελοντών για τη Διαχείριση ζώων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης»

Με επιτυχία το σεμινάριο «Εκπαίδευση Εθελοντών για τη Διαχείριση ζώων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης»

"Με τις δράσεις αυτές ο Δήμος Ηρακλείου ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών και προωθεί τον εθελοντισμό, την κοινωνική συνείδηση και ευθύνη"

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ