Ενέργεια

100 δισ. ευρώ σε 3 χρόνια εξοικονόμησαν οι Ευρωπαίοι από τις ΑΠΕ

100 δισ. ευρώ σε 3 χρόνια εξοικονόμησαν οι Ευρωπαίοι από τις ΑΠΕ

«Εκτός» 230 TWh ενέργειας από σταθμούς καύσης άνθρακα και φυσικού αερίου.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ