Αγωνιούν για το μέλλον τους οι εργαζόμενοι στα προγράμματα της Κοινωφελούς

Αγωνιούν για το μέλλον τους οι εργαζόμενοι στα προγράμματα της Κοινωφελούς

Αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας 36.500 εργαζόμενοι

Την έντονη ανησυχία τους για το εργασιακό τους μέλλον διατυπώνουν οι εργαζόμενοι στα προγράμματα της Κοινωφελούς Εργασίας, και ζητούν από την πολιτεία την παράταση της λειτουργίας τους.

Σε ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των 36.500 εργαζομένων στα Κοινωφελή Προγράμματα αναφέρει:

"Εκ μέρουs των 36.500 εργαζομένων του προγράμματοs κοινωφελούs εργασίαs 2020 του ΟΑΕΔ  8μηνηs διάρκειαs ,που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020 και λήγει τον Απρίλιο του 2021 , θέλουμε να εκφράσουμε την αγωνία μαs μπροστά στον κίνδυνο να οδηγηθούμε και πάλι στην ανεργία.Στο πρόγραμμα τηs κοινωφελούs εργάζονται ευπαθείs ομάδεs πολιτών, με χαμηλό εισόδημα, δικαιούχοι ΚΕΑ και μακροχρόνιοι άνεργοι ,καλύπτονταs θέσειs στουs Δήμουs, Περιφέρειεs τηs χώραs , κέντρα Κοινωνικήs Πρόνοιαs και άλλουs φορείs.

Σε συνεργασία με τουs μόνιμουs υπαλλήλουs εργαζόμαστε υπεύθυνα και ουσιαστικά, αποκτώνταs έτσι πολύτιμη εμπειρία, συμβάλουμε στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών , καλύπτονταs έτσι  πάγιεs και διαρκείs ανάγκεs των φορέων.

Στιs έκτακτεs συνθήκεs λόγω τηs Πανδημίαs (COVID 19)  με την εφαρμογή τηs τηλεργασίαs, η παρουσία μαs και η προσφορά μαs είναι καθοριστική για την ομαλή λειτουργία των φορέων.

Λόγω τηs δύσκοληs οικονομικήs συγκυρίαs (συνέπεια τηs Πανδημίαs) και τηs διογκωμένηs ανεργίαs, καθύσταται αδύνατη η εύρεση εργασίαs μετά τη λήξη του προγράμματοs . 

Στιs συνθήκεs κρίσηs που διανύει η χώρα θεωρούμε αναγκαία τη συνέχιση του προγράμματοs Κοινωφελούs Εργασίαs , δίνονταs παράταση τουλάχιστον μέχρι 31/12/2021.

Η πολιτεία οφείλει να ανταποκριθεί στο δίκαιο  αίτημα μαs, δείχνονταs την ευαισθησία τηs για  διατήρηση τηs κοινωνικήs συνοχήs  που ιδιαίτερα σήμερα βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σε άλλη περίπτωση, με την απουσία αυτού του προγράμματοs θα δημιουργηθεί ανεπανόρθωτη κοινωνική ζημιά με επιπλέον 36.500 άτομα στην ανεργία και ταυτόχρονα οι Δήμοι και οι Περιφέρειεs δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στην εύρυθμη  λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών προs τουs πολίτεs.

Πιστεύουμε ότι η πολιτεία θα ανταποκριθεί θετικά στο δίκαιο αίτημα μαs όπωs έχει κάνει και σε άλλεs περιπτώσειs όπου δόθηκε παράταση συμβάσεων και δεν θα οδηγήσει 36.500 άτομα στη ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ.

Καλούμε την κυβέρνηση, τα κόμματα του κοινοβουλίου και τουs φορείs να προχωρήσουν στιs διαδικασίεs για τη υλοποίηση του παραπάνω αιτήματοs".

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ