Συνάντηση φορέων για την προστασία των ιπποειδών

Συνάντηση φορέων για την προστασία των ιπποειδών

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Την Τετάρτη 15/07/2020, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων των φορέων Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας ( Π.Φ.Π.Ο. ), Animal Action Hellas, Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Ιπποειδών (ΕΣΠΙ) και Γαϊδουροχώρας /Ελληνικό Κέντρο για το Γαϊδούρι με στελέχη του ΥΠΑΑΤ προκειμένου να συζητηθεί θέσπιση νομοθεσίας και πρακτικών για την προστασία και ευζωία των ιπποειδών.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της Π.Φ.Π.Ο:

"Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι κ.κ.

Χ. Ζαφειρίδης, Συνεργάτης/Σύμβουλος του Υπουργού,

Αικ. Αντιπάτη, Συνεργάτης/Σύμβουλος της Υφυπουργού,

Σ.Ντουντουνάκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων & Κτηνιατρικών Εφαρμογών,

Αικ. Μαρίνου, Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας Παραγωγικών Ζώων & Ζώων Εργαστηρίου και

Ε. Ηλιοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Ζωικών Γενετικών Πόρων, Βοοειδών,

Χοίρων, Μονόπλων & ΛΖΟ

Εκ μέρους των φορέων όπως προείπαμε οι :

κ. Σεραφίνα Αβραμίδου για την ANIMAL ACTION HELLAS,

κ. Χριστίνα Αλεξάνδρου για τον ΕΣΠΙ,

κ. Τατιάνα Παπαμόσχου για τη ΓΑΙΔΟΥΡΟΧΩΡΑ και

κ. Αλεξάνδρα Δημοπούλου για την Π.Φ.Π.Ο.

Εκ μέρους των φορέων έγινε εκτεταμένη αναφορά στις κακές πρακτικές, στην παθητική και ενεργητική κακοποίηση – πολύ συχνή και ανεξέλεγκτη στη χώρα μας – των ζώων αυτών, αλλά και ιδιαίτερη και μεγάλη αναφορά στις συνήθεις πρακτικές χρήσης ζώων εργασίας αλλά και του ιπποδρόμου.

Ως βασικές αιτίες, εκτός από την έλλειψη καταφανώς της παιδείας και ενημέρωσης των κηδεμόνων, υπογραμμίστηκαν οι :

 Απουσία νόμου υποχρεωτικής σήμανσης και καταγραφής ιπποειδών σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, απουσία εφαρμογής των επίσημων εγγράφων ιδιοκτησίας/ταυτοποίησης (διαβατήριο) που επιβάλλει η Κοινοτική Νομοθεσία (ΕΕ) 2015/262

 Έλλειψη νομικού πλαισίου (ξεχωριστού νόμου) συγκεκριμένα για τα ιπποειδή,

 Έλλειψη ολοκληρωμένου Κώδικα Ορθής Πρακτικής που να εξηγεί την ιδιαίτερη φύση τους, να συμπεριλαμβάνει το διαχωρισμό τους σε κατηγορίες (πχ. αθλητικά, ιπποδρόμου, εργασίας, τουρισμού, συντροφιάς, κ.ά.) και να περιγράφει πώς πρέπει να διαβιούν και ποιές είναι οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών τους.

 Έλλειψη ελεγκτικού μηχανισμού στελεχωμένου με ανθρώπους που διαθέτουν τη γνώση χειρισμών.

Διευκρινίστηκε ότι ο υπάρχων νόμος 4039/2012 αναφέρεται κυρίως σε άλλα είδη ζώων ενώ με δυσκολία καλύπτει κατ’ ελάχιστον τα ιπποειδή. Υπάρχουν βοηθητικά 2 εγκύκλιοι που περιγράφουν κάπως τους κανόνες ευζωίας, πλην όμως είναι επείγουσα η ανάγκη θέσπισης νόμων με ρητή αναφορά στις συγκεκριμένες ανάγκες και στους κανόνες ευζωίας τους.

Αναφέρθηκαν δυσκολίες στο χειρισμό καταγγελιών για κακοποιήσεις, εγκαταλείψεις κ.ο.κ, με παραδείγματα, καθώς από τη μία είναι πολύ δύσκολη η ταυτοποίηση των ζώων χωρίς σήμανση, από την άλλη ο ελεγκτικός φορέας δεν διαθέτει στελέχη με τις κατάλληλες γνώσεις και δυνατότητα για άμεση αντιμετώπιση.

Επίσης έγινε ξεχωριστή και μεγάλη αναφορά στα ζώα εργασίας, στην ανεξέλεγκτη χρήση τους και τις κακές πρακτικές λόγω έλλειψης κανόνων, ελέγχου, ενημέρωσης.

Στο σημείο αυτό τονίστηκε η προσφορά σε ενημέρωση και δωρεάν περίθαλψη σε όλη την Ελλάδα από οργανώσεις όπως η Animal Action Hellas, και η θετική ανταπόκριση των κηδεμόνων των ιπποειδών εργασίας αγωγιατών, κάτι που δεικνύει ότι υπάρχει έδαφος για αλλαγή νοοτροπίας, αρκεί να υποστηριχθεί από σωστή ενημέρωση καθοδήγηση και κανόνες προκειμένου να περάσουμε σε μια άλλη εποχή και στη χώρα μας.

Εκ μέρους των εκπροσώπων του Υπουργείου υπήρξε ενδιαφέρον για την καταγραφή και κατανόηση των αδυναμιών και προβλημάτων, αλλά και δεκτικότητα στις προτάσεις των φορέων.

Ξεκινάμε με δύο θετικά βήματα :

-Σε λίγες ημέρες θα υπάρξει Υπουργική Απόφαση που θα ορίζει ως υποχρεωτική τη σήμανση και καταγραφή ιπποειδών σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

– Προτάθηκαν 2 πηγές από τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/eu-platform-animal-welfare/platform_conclusions_en

με αναφορά αναλυτικά σε καλές πρακτικές των ζώων αυτής της φύσης (μία για άλογα και μία για γαϊδούρια) που μπορούν οι φορείς να χρησιμοποιούν βοηθητικά.

Μένουν σε αναμονή, σκέψη και προετοιμασία με υπόσχεση για συνάντηση και πάλι άμεσα, τα εξής ακόλουθα θέματα:

– Θέσπιση ξεχωριστού νομικού πλαισίου που θα αφορά συγκεκριμένα τα ιπποειδή

– Καλύτερη οργάνωση του ελεγκτικού μηχανισμού έτσι ώστε να αποδίδουν ως λειτουργικοί και οι κανόνες-νόμοι.

Υποδεχόμαστε την κάθε μία ξεχωριστή θετική αλλαγή εκ μέρους του Υπουργείου με αισιόδοξο πνεύμα, και προχωράμε χωρίς καθυστέρηση στα επόμενα βήματα προκειμένου να αλλάξει η εικόνα αντιμετώπισης των ιπποειδών στη χώρα μας, να προστατευτούν τα ζώα και να έχουν πραγματική ευ-ζωία.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

H Ελληνική Νομοθεσία είναι σχεδόν ανύπαρκτη σε ότι αφορά στα ιπποειδή (ίπποι, όνοι, ημίονοι). Εκτός από κάποια γενικά άρθρα των νόμων περί προστασίας ζώων που αφορούν έμμεσα σε αυτά, υπάρχουν μόνο ορισμένες επί μέρους εγκύκλιοι. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένος Κώδικας Ορθής Πρακτικής που να εξηγεί την ιδιαίτερη φύση τους και να περιγράφει πώς πρέπει να διαβιούν και ποιές είναι οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών τους. Δε λειτουργεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων καταγραφής ιπποειδών, ούτε εφαρμόζονται τα επίσημα έγγραφα ιδιοκτησίας/ταυτοποίησης που επιβάλλει η Κοινοτική Νομοθεσία.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τα οποία έχουμε επισημάνει κατά καιρούς σε επιστολές μας στο παρελθόν, οι υπογράφουσες οργανώσεις επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά την έλλειψη νομοθεσίας που αφορά τα ιπποειδή στη χώρα μας και αιτούμαστε τη θέσπιση νόμων για την ευζωία και προστασία τους.

Ειδικότερα αιτούμαστε:

1.Τη συμμόρφωση και εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με τη σχετική Κοινοτική.

Στις 8/8/2018 τέθηκε σε διαβούλευση στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΥΠΑΑΤ ο καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής “για τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών (κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών)”

Η διαδικασία διακόπηκε για άγνωστους σε εμάς λόγους και δύο χρόνια μετά δεν έχει προχωρήσει.Πού οφείλεται η καθυστέρηση/διακοπή και με ποιές κινήσεις του Υπουργείου μπορεί άμεσα να ξαναμπεί σε εφαρμογή και να εναρμονιστεί η νομοθεσία μας με την Κοινοτική.

2.Τη θέσπιση νομικού πλαισίου (ξεχωριστό νομοσχέδιο) που θα αφορά συγκεκριμένα τα ιπποειδή.

Το εν λόγω νομικό πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει:
Α) Τη θέσπιση Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τα ιπποειδή, με ρητή αναφορά στις συγκεκριμένες ανάγκες και στους κανόνες ευζωίας τους.
Β) Το διαχωρισμό τους σε κατηγορίες (πχ. αθλητικά, ιπποδρόμου, εργασίας, τουρισμού, συντροφιάς, παραγωγικά κ.ά.) με αναφορά των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών τους
Γ) Τον ακριβή ορισμό της ενεργητικής και παθητικής κακοποίησης (πχ. συγκεκριμένη αναφορά στο δέσιμο των ποδιών μεταξύ τους = παστούρωμα, στην παραμέληση των οπλών, στο μόνιμο δέσιμο ή την έκθεση στα καιρικά φαινόμενα).

Η δημιουργία του νομικού πλαισίου θα πρέπει να γίνει από ειδικούς επιστήμονες με γνώση στα ιπποειδή, σε συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων με φορείς/οργανώσεις με γνώση/πρακτική/εμπειρία στις παρούσες εγχώριες συνθήκες/προβλήματα που αφορούν στα ιπποειδή.

3.Τη δημιουργία/καθορισμό της Αρχής εφαρμογής της νομοθεσίας και του Ελεγκτικού Φορέα(που να στελεχώνεται από προσωπικό με γνώση περί των ιπποειδών)

Με τη θέσπιση των παραπάνω, τα ιπποειδή θα μπορούν να υπάγονται στην εθνική νομοθεσία για την ευζωία των ζώων, χωρίς η ζωή τους να εξαρτάται από την καλή θέληση των ιδιοκτητών τους ή την προσωπική αντίληψη, ερμηνεία και κρίση περί της ευζωίας τους από τις εκάστοτε αστυνομικές ή δικαστικές αρχές (όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα).

Επισημαίνουμε ότι με τη θέσπιση νόμων για τα ιπποειδή,πέραν όλων των άλλων θα γίνει σωστή καταγραφή του πληθυσμού, θα περιοριστεί το παρεμπόριο αλλά, κυρίως, θα προστατεύονται άμεσα τα ζώα και έμμεσα οι καλοί ιδιοκτήτες/επαγγελματίες.

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ