Πρόσβαση σε συνδέσεις υψηλής ταχύτητας για 20 εκατ. επιπλέον νοικοκυριά

Πρόσβαση σε συνδέσεις υψηλής ταχύτητας για 20 εκατ. επιπλέον νοικοκυριά

Ανέβασαν ταχύτητα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά χάρη στο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, γνωστό και ως “Σχέδιο Γιούνκερ”

Ισχυρό αποτύπωμα στις τηλεπικοινωνιακές και ειδικότερα στις ευρυζωνικές υποδομές της Ευρώπης, έχει δημιουργήσει ήδη το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, γνωστό και ως “Σχέδιο Juncker”. Από τον Ιούλιο του 2015, οπότε άρχισε να “τρέχει” το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, περίπου 20 εκατ. επιπλέον νοικοκυριά απέκτησαν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας. Ήδη το σχέδιο, όπως ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπερβαίνει, νωρίτερα απ’ ό,τι είχε προγραμματιστεί, τον στόχο των €500 δισ. σε επενδύσεις. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), ο χρηματοοικονομικός πυλώνας του Επενδυτικού Σχεδίου, έχει κινητοποιήσει €514 δισ. σε πρόσθετες επενδύσεις ανά την Ε.Ε., έχει δηλαδή πετύχει τον στόχο του έξι μήνες πριν από την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας.

 

Όσον αφορά την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου, η συνολική χρηματοδότηση από ΕΤΣΕ ανέρχεται σε €2,8 δισ. και αναμένεται να κινητοποιήσει €13,6 δισ. σε πρόσθετες επενδύσεις. Θυμίζουμε ότι όσον αφορά τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές, στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου, ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χρηματοδοτεί με €150 εκατ. την ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου υψηλής ταχύτητας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η χρηματοδότηση θα αυξήσει σημαντικά τις επιδόσεις του δικτύου, όσον αφορά την ταχύτητα, την ικανότητα και την κάλυψη και θα βελτιώσει την απόδοσή του σε περισσότερες αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. 

Ο αντίκτυπος στην Ελλάδα
Υπολογίζοντας με βάση το μέγεθος της οικονομίας, ο μεγαλύτερος αντίκτυπος του Σχεδίου Junker ήταν σε χώρες, που η κρίση του 2007-8 έπληξε περισσότερο: Κύπρο, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία. Ενώ οι άμεσες επενδυτικές επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές στις χώρες αυτές, υπολογίστηκε ότι οι περιφέρειες συνοχής (κυρίως ανατολικοευρωπαϊκές χώρες) είναι πιθανό να επωφεληθούν περισσότερο από τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Οι υπολογισμοί αυτοί αντιστοιχούν στις πραγματικές χρηματοδοτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ: οι κύριες χώρες, κατά σειρά ύψους επενδύσεων που κινητοποίησε το ΕΤΣΕ σε σχέση με το ΑΕΠ, είναι η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Εσθονία και η Ισπανία. 

Οικονομικά αποτελέσματα
Πανευρωπαϊκά, στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, την τελευταία πενταετία, έχουν εγκριθεί περίπου 1.400 πράξεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), με τη χρήση εγγύησης από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. και ιδίων πόρων της ΕΤΕπ.

Η χρηματοδότηση αναμένεται να οδηγήσει σε πρόσθετες επενδύσεις ύψους περίπου €514 δισ. στις διάφορες χώρες της Ε.Ε. και να ωφελήσουν περίπου 1,4 εκατ. μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Το ΕΤΣΕ επιτρέπει στον όμιλο της ΕΤΕπ να χρηματοδοτεί πράξεις, που ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με τις μέσες επενδύσεις του. Συχνά, τα έργα, που στηρίζονται από το ΕΤΣΕ, είναι εξαιρετικά καινοτόμα, αναλαμβάνονται από μικρές εταιρείες χωρίς πιστωτικό ιστορικό ή ομαδοποιούν μικρότερες ανάγκες σε υποδομές ανά κλάδο και γεωγραφική περιοχή. 

Οικονομικός αντίκτυπος
Ο αντίκτυπος της πρωτοβουλίας είναι σημαντικός. Βάσει αποτελεσμάτων του Δεκεμβρίου 2019, οι πράξεις του ΕΤΣΕ έχουν υποστηρίξει περί το 1,4 εκατ. θέσεις εργασίας, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σε 1,8 εκατ. θέσεις εργασίας έως το 2022, σε σύγκριση με το βασικό σενάριο. Επιπλέον, οι υπολογισμοί δείχνουν ότι η πρωτοβουλία έχει αυξήσει το ΑΕΠ της Ε.Ε. κατά 1,3 %, ενώ αναμένεται να το αυξήσει περαιτέρω κατά 1,9% έως το 2022.

Στην αρχή του τρέχοντος έτους, το 60% των κεφαλαίων που αντλήθηκαν, προήλθε από ιδιωτικούς πόρους, πράγμα που σημαίνει ότι το ΕΤΣΕ εκπλήρωσε και τον στόχο της κινητοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων.

Πηγή: sepe.gr

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ