Αντιδράσεις από την ΕΜΔΥΔΑΣ για τις αλλαγές στις δημόσιες συμβάσεις

Αντιδράσεις από την ΕΜΔΥΔΑΣ για τις αλλαγές στις δημόσιες συμβάσεις

Σε ψήφισμά της η ΕΜΔΥΔΑΣ (Ενώσεων Μηχανικών Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών) Αν. Κρήτης αναφέρει:

"Τα ΔΣ των πρωτοβάθμιων σωματείων των 7 ομοσπονδιών που από κοινού ξεκινήσαμε απεργία αποχή από το Μη.Μ.Ε.Δ., όλες τις Επιτροπές του Ν.4412/16 και άλλες Τεχνικές Επιτροπές,  δηλώνουμε απερίφραστα την αντίθεσή μας  στο  νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές» που τροποποιεί το Ν.4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.

Με τη διεύρυνση της παρουσίας ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων που επιχειρεί, όχι μόνο δε θα εκσυγχρονιστεί και δε θα απλοποιηθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, αλλά θα οδηγηθεί η χώρα πολλά χρόνια πίσω, όσον αφορά τη διαπλοκή, τη διαφθορά και την κατασπατάληση δημόσιου χρήματος εις βάρος του πολίτη.

Η εισαγωγή της ιδιωτικής επίβλεψης στα δημόσια έργα, η μετατροπή του συστήματος των επιμετρήσεων από ελεγκτικό σε δηλωτικό και η προώθηση «ήπιων αναπτυξιακών έργων δημοσίου ενδιαφέροντος» εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, θα έχουν προφανείς αρνητικές συνέπειες στη προστασία του Δημοσίου Συμφέροντος, της Δημόσιας Υγείας, του Περιβάλλοντος και στην Ποιότητα των εκτελούμενων έργων.

Η ανάθεση αρμοδιοτήτων των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών σε ιδιώτες μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες, δεν πρόκειται να επιλύσει τα προβλήματα των πολιτών, γιατί ο ιδιωτικός τομέας λειτουργεί αποκλειστικά με βάση την κερδοφορία του. Η μέχρι τώρα εμπειρία, αλλά και τα πρόσφατα συμπεράσματα από την πανδημία, συνηγορούν ότι μόνο με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και επαρκή χρηματοδότηση του Δημοσίου Τομέα μπορούν να δοθούν λύσεις στις επιτακτικές ανάγκες της κοινωνίας.

Δηλώνουμε τη ριζική μας αντίθεση στην πολιτική που εκχωρεί αρμοδιότητες σε ιδιώτες. Παλεύουμε για το σταμάτημα αυτών των πολιτικών και από κοινού διεκδικούμε:

  • Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου
 
  • Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίησή τους ή την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες
 
  • Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού 
 
  • Κατάργηση των σχετικών νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών "

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ