Αυτή είναι η νέα Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου

Συγκροτήθηκε σε σώμα

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου αν και στην πρώτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα συζήτησης την ανάδειξη των νέων αξιωμάτων δεν παραβρέθηκαν τα μέλη της μειοψηφίας.

Πρόεδρος εξελέγη η Αθηνά Κ. Τσικιντίκου, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ο Γεώργιος Λιόκαλος, Γενικός Γραμματέας η Χρυσούλα Βεληβασάκη, ταμίας ο Μιχαήλ Βασιλακάκης και μέλη οι Μαρία Νικολακάκη και Στέφανος Μουρτζανός.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου:

«Παρόντα ευρέθησαν τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1.- Αθηνά Κ. Τσικιντίκου, έμπορος, κάτοικος Ρεθύμνης (οδ. Καραολή & Δημητρίου 5),

2.- Μιχαήλ Βασιλακάκης του Γεωργίου, κάτοικος Ρεθύμνης (οδ. Χορτάτζη 38)

3.- Μαρία Νικολακάκη του Ιωάννη, κάτοικος Ρεθύμνης (οδ. Βάρδα Καλλέργη 7)

4.- Γεώργιος Λιόκαλος του Εμμανουήλ, κάτοικος Ρεθύμνης (οδ. Ελ. Βενιζέλου 24)

5.- Στέφανος Μουρτζανός του Μιχαήλ, χρυσοχόος, κάτοικος Ρεθύμνης (οδ. Τσουδερών & Αρκαδίου)

6.- Χρυσούλα Βεληβασάκη του Εμμανουήλ, οπτικός, κάτοικος Ρεθύμνης (οδ. Λεωφ. Κουντουριώτη 90)

Τα λοιπά εκλεγέντα μέλη δεν εμφανίστηκαν, αν και είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα, όμως υπάρχει απαρτία, κατ’ άρθρο 26 παρ. 7 του καταστατικού του συλλόγου.

Η πλειοψηφούσα σύμβουλος Αθηνά Κ. Τσικιντίκου ανέπτυξε το θέμα και εξέφρασε την αναγκαιότητα λήψης της σχετικής απόφασης περί συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα ανάδειξης των μελών του προεδρείου, κατά σειρά: Του προέδρου, του αντιπροέδρου, του γενικού Γραμματέα και του ταμία, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου (άρθρο 24).

ΑΦΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Α.- Συγκροτείται σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνης, που αποτελείται από τα μέλη που εξελέγησαν από τις αρχαιρεσίες της 29/30.9.2021 και συγκεκριμένα από τους:

1.- Αθηνά Κ. Τσικιντίκου, έμπορο, κάτοικο Ρεθύμνης (οδ. Καραολή & Δημητρίου 5),

2.- Μιχαήλ Βασιλακάκη του Γεωργίου, κάτοικο Ρεθύμνης (οδ. Χορτάτζη 38)

3.- Μαρία Νικολακάκη του Ιωάννη, κάτοικο Ρεθύμνης (οδ. Βάρδα Καλλέργη 7)

4.- Γεώργιο Λιόκαλο του Εμμανουήλ, κάτοικο Ρεθύμνης (οδ. Ελ. Βενιζέλου 24)

5.- Στέφανο Μουρτζανό του Μιχαήλ, χρυσοχόο, κάτοικο Ρεθύμνης (οδ. Τσουδερών & Αρκαδίου)

6.- Χρυσούλα Βεληβασάκη του Εμμανουήλ, οπτικό, κάτοικο Ρεθύμνης (οδ. Λεωφ. Κουντουριώτη 90)

7.- Γεώργιο Πολιουδάκη του Μάρκου, κάτοικο Σφακάκι Ρεθύμνης 

8.- Θωμά Παπαδογιάννη του Γρηγορίου, κάτοικο Ρεθύμνης (Χατζηδάκη 33)

9.- Ελένη Σαλβαράκη του Νικολάου, κάτοικο Ρεθύμνης (Λεωφ. Κουντουριώτη 36)».

 

 

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και το Ρέθυμνο 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ