Διά ζώσης οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. Χανίων

Διά ζώσης οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. Χανίων

Την ερχόμενη Δευτέρα θα στείλει σχετικό έγγραφο στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων ο πρόεδρος του σώματος, Ευτύχης Δαμιανάκης, προκειμένου να διευκρινιστεί τι ακριβώς πρέπει να γίνει, ώστε να επιστρέψουμε στις διά ζώσης συνεδριάσεις.

Κατά την τελευταία -κατά τα φαινόμενα- συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ο κ. Δαμιανάκης αναφέρθηκε στην σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει παρουσιάσει προ δύο εβδομάδων το Parakritika.gr η οποία προβλέπει την επαναφορά στις διά ζώσης συνεδριάσεις.

Όπως είπε ο κ. Δαμιανάκης, θα ζητηθούν από τους δημοτικούς συμβούλους τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, ώστε να γνωρίζει ποιοι μπορούν να είναι παρόντες, ενώ θα αναζητηθεί και σχετικός χώρος, που να καλύπτονται οι προδιαγραφές ασφαλείας και τα υγειονομικά μέτρα.

Σε σχετική ερώτηση πάντως του κ. Νίκου Βουρλάκη, ο πρόεδρος του Δ.Σ. απάντησε ότι η εγκύκλιος παρελήφθη πριν από 14 ημέρες στον Δήμο Χανίων και γι’ αυτό δεν είχε αποφασιστεί η μετάβαση ξανά στις διά ζώσης συνεδριάσεις.

Ο μοναδικός δημοτικός σύμβουλος που αναφέρθηκε στο θέμα ήταν ο κ. Μύρωνας Γιακουμογιαννάκης, ο οποίος τόνισε ότι η εγκύκλιος βγήκε στις 23 Αυγούστου και ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει συνεδριάσει τρεις φορές. “Τα επόμενα συμβούλια είναι κρίσιμα και οι τηλεδιασκέψεις δεν βολεύουν κανέναν”.

Ανταπαντώντας, ο κ. Δαμιανάκης ανέφερε πως η εγκύκλιος που εκδόθηκε έχει ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου 2021 και την παρέλαβε μόλις πριν από δύο εβδομάδες, ενώ πρόσθεσε πως βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση χώρου.

Ωστόσο, μάλλον πως οι ημερομηνίες διαψεύδουν τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, καθώς, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών…

– «Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων (…) »

– «Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς τον περιορισμό ατόμων του προηγούμενου σημείου αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα 3 του άρθρου 10 τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού]. » 

Η Εγκύκλιος στη συνέχεια ορίζει το εξής:

«Όσον αφορά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων επισημαίνεται ότι εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών αυτών δια ζώσης είναι δυνατή η συμμετοχή δια ζώσης μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης ΚΑΙ η συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης.» 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ… ΕΔΩ

Με βάση αυτή την εγκύκλιο συνεδρίσε τρεις φορές διά ζώσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης!

Η δεύτερη εγκύκλιος για την οποία έκανε λόγο ο κ. Δαμιανάκης είναι διευκρινιστική της πρώτης και αναφέρει τα εξής:

Με την υπ΄ αρ. 643/69472/24.09.2021 Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης Μιχαήλ Ι. Σταυριανουδάκη, παρέχονται διευκρινήσεις για την «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο :

Τα συλλογικά όργανα των δήμων (δημοτικό συμβούλιο, οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητας ζωής, συμβούλια κοινοτήτων, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, κ.ά.), κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μπορεί να συγκαλούνται με τους ακόλουθους τρόπους :

α) δια ζώσης,
β) μέσω τηλεδιάσκεψης,
γ) δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση),
δ) δια περιφοράς.

Στις δια ζώσης συνεδριάσεις με συμμετοχή άνω των 7 ατόμων, δεν μπορούν να συμμετέχουν Μέλη τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο.

Τα ανεμβολίαστα μέλη συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην πρόσκληση όμως σε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, θα πρέπει να αναφέρεται ο μεικτός τρόπος συνεδρίασης και να ορίζεται προθεσμία ενημέρωσης του προέδρου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ.,) τα συλλογικά όργανα, καθόλη τη διάρκεια ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid -19, μπορεί να συνεδριάζουν σε κάθε κατάλληλο οίκημα της έδρας του δήμου, πέραν του δημοτικού καταστήματος. 

Αίρεται η υποχρέωση οι διά ζώσης συνεδριάσεις να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Στις συνεδριάσεις μπορούν να παρευρίσκονται και πολίτες που έχουν αποδεδειγμένα εμβολιαστεί ή νοσήσει.

Στην περίπτωση που για τη λήψη απόφασης απαιτείται μυστική ψηφοφορία, π.χ. κατά την εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου ή μελών των επιτροπών (οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητας ζωής), η συνεδρίαση διεξάγεται ως εξής  : 

Το συλλογικό όργανο προσκαλείται σε συνεδρίαση είτε δια ζώσης, είτε με τηλεδιάσκεψη είτε δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, τα μέλη που δεν έχουν φυσική παρουσία συμμετέχουν αρχικά με ηλεκτρονικά μέσα, στη συνέχεια θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο της ψηφοφορίας, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο πρόεδρος και το οποίο πρέπει να αναγράφεται στην πρόσκληση, προκειμένου να παράσχουν την ψήφο τους.

Στο χώρο της ψηφοφορίας μπορούν να παραβρεθούν, χωρίς περιορισμό ατόμων, οι πλήρως εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Τα τυχόν ανεμβολίαστα μέλη προσέρχονται την ίδια τασσόμενη από τον πρόεδρο χρονική προθεσμία στο χώρο της ψηφοφορίας, εισέρχονται όμως σε αυτόν για να ψηφίσουν, εφόσον ο συνολικός αριθμός των ατόμων που παρευρίσκονται εντός του χώρου (συμπεριλαμβανομένων των ανεμβολίαστων μελών) είναι έως επτά (7) άτομα. Εντός  του χώρου της ψηφοφορίας τηρούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα (τήρηση απόστασης ενάμισι μέτρου, χρήση μάσκας).

Αρμόδιο για την τήρηση της εφαρμογής των ανωτέρω, είναι το πρόσωπο υπό την προεδρία του οποίου διεξάγεται η συνεδρίαση.

Πηγή: parakritika.gr

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ