«Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Οι Δράστες σε διαδικασία Αλλαγής»

«Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Οι Δράστες σε διαδικασία Αλλαγής»

Υλοποίηση έργου με την συμμετοχή του Συνδέσμου Μελών Γυναικών Σωματείων Ηρακλείου & ν. Ηρακλείου

Το έργο "Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Οι Δράστες σε διαδικασία Αλλαγής " (OSSPC) υλοποιείται από τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής  Βίας στην Κύπρο, το Πανεπιστήμιο του Bournemouth στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Κέντρο Ascolto Uomini Maltrattanti (CAM) στην Ιταλία, το Σύνδεσμο  Μελών Γυναικών Σωματείων Ηρακλείου & ν. Ηρακλείου στην Ελλάδα, το European Knowledge Spot στην Ελλάδα, και το  Social and Medical Services Directorate (DASM) στην Ρουμανία. 

Ένα από τα πακέτα εργασίας του έργου, Ώρα για αλλαγή: έρευνα βασισμένη σε αποδεικτικά στοιχεία για νέες πρακτικές προσεγγίσεις (Πακέτο εργασίας 2), αποσκοπεί στην χαρτογράφηση και τη συγκριτική ανάλυση των πρακτικών που αφορούν δράστες στις συμμετέχουσες χώρες, στην εκτίμηση της κλίμακας του προβλήματος, στην αξιολόγηση των αναγκών και την ανακάλυψη πιθανών οδών παραπομπής, προτείνοντας σχετικό πρόγραμμα δραστών σε επαγγελματίες/ ειδικούς χωρίς την παρέμβαση της ποινικής δικαιοσύνης. Στο συγκεκριμένο πακέτο εργασίας εκπονήθηκαν 5 εθνικές εκθέσεις αναφοράς και μια διακρατική έκθεση (συγκριτική ανάλυση).

Στην έρευνα συμμετείχαν 173 συμμετέχοντες από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω: ομάδων εστίασης με ειδικούς σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία (20 ομάδες), ηλεκτρονικής έρευνας για επιζήσασες ενδοοικογενειακής βίας (95), και συνεντεύξεων με δράστες που είχαν πρόσβαση σε υποστήριξη (18). Επισημάνθηκαν  οι βασικοί θεματικοί τομείς που επηρεάζουν την πρόσβαση και την παροχή του έργου των δραστών. Σχετίζονται με την ανάγκη για Συντονισμένη Κοινοτική Απόκριση (Coordinated Community Response), συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για συνοχή των οδών παραπομπής σε τοπικό επίπεδο, της ανάγκης για επαρκή χρηματοδότηση, την εκπαίδευσης των εργαζομένων πρώτης γραμμής, καθώς και της ανάγκης για δημοσιότητα προκειμένου να βοηθηθούν τα θύματα και οι δράστες να αναγνωρίζουν την κακοποίηση - με τρόπο που μειώνει το στίγμα των δραστών, αλλά συγχρόνως αναγνωρίζει την ευθύνη τους. Τελικά, η έρευνα υπογράμμισε ένα μεγάλο ποσό ορθών πρακτικών στις χώρες-εταίρους και αποδείχθηκε ότι η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στους δράστες μπορεί να επιφέρει αλλαγή συμπεριφοράς, μείωση των επιπτώσεων και θετικές μελλοντικές εξελίξεις.

Με βάση την εθνική έρευνα και συγκριτική ανάλυση, κάθε εταίρος λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας του, έχει διαμορφώσει ένα σύνολο συστάσεων χάραξης πολιτικής σχετικά με τα προγράμματα παρέμβασης για δράστες ενδοοικογενειακής βίας, και την έχει αποστείλει στις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τα θέματα αυτά.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας (2014-2020).


 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ