Ι.Α.Κ.Ε: Αποτελέσματα του διαγωνισμού καλύτερων επιστημονικών εργασιών

Ι.Α.Κ.Ε: Αποτελέσματα του διαγωνισμού καλύτερων επιστημονικών εργασιών

Στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου

Στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του  Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και την υποστήριξη του Δήμου Μαλεβιζίου,  από  9 έως 11  Ιουλίου  2021, με κεντρικό θέμα: «Κοινωνική ευαλωτότητα και ανάπτυξη: Προκλήσεις στην εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό», υλοποιήθηκε Διαγωνισμός για την ανάδειξη των καλύτερων επιστημονικών εργασιών που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο.  

Η απονομή των βραβείων του Διαγωνισμού έγινε κατά την πανηγυρική συνεδρία της λήξης των εργασιών, το βράδυ του Σαββάτου, 10 Ιουλίου 2021. Σύμφωνα με τον κανονισμό του Διαγωνισμού βραβεύτηκαν οι καλύτερες επιστημονικές εργασίες του Συνεδρίου, στις κατηγορίες: α) εργασίες προπτυχιακών φοιτητών, β) εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών, γ) εργασίες νέων επιστημόνων που παρουσιάζουν για πρώτη φορά μια επιστημονική εργασία. Επιπρόσθετα, βραβεύτηκαν οι καλύτερες εργασίες, οι οποίες διακρίθηκαν ανά θεματική ενότητα, στους τέσσερις θεματικούς άξονες του κεντρικού θέματος: Δημόσια και ιδιωτική ζωή, Οικονομία και απασχόληση, Κοινωνία και πολιτισμός, Εκπαίδευση και κατάρτιση.

Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων εργάστηκε η Επιστημονική Επιτροπή Κριτών, με ανώνυμη κρίση των τελικών κειμένων των εργασιών, τα οποία υποβλήθηκαν μέχρι την καθορισθείσα ημερομηνία (20 Απριλίου 2021). Οι εργασίες αξιολογήθηκαν με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους στα κριτήρια: α) πρωτοτυπία, β) μεθοδολογία γ) δομή, δ) περιεχόμενο, ε) τεκμηρίωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μιας εργασίας ήταν η παρουσίασή της στις εργασίες του Συνεδρίου.

Τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού συντόνισε ο Γ. Γραμματέας του Ι.Α.Κ.Ε. κ. Γεώργιος Στριλιγκάς και τη διαδικασία αξιολόγησης από τους κριτές ο Γραμματέας Οργανωτικού και υπεύθυνος έκδοσης των Πρακτικών του Συνεδρίου κ. Ιωάννης Τζωρτζάκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Κριτών, απονεμήθηκαν τα παρακάτω βραβεία:

Α. ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ:

1. Καλύτερη επιστημονική εργασία προπτυχιακών φοιτητών

Παπαναγιώτου Ζωγραφιά, Δήμου Αθανάσιος: «Ενταξιακές παιδαγωγικές γεωχωρικές δραστηριότητες για βαρήκοα και κωφά παιδιά με την χρήση εφαρμογών Γεωπληροφορικής και Οπτικοακουστικού υλικού».

2. Καλύτερη επιστημονική εργασία μεταπτυχιακών φοιτητών

Τσιολάκκη Χριστίνα, Ορφανός Στέλιος: «Η συμβολή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και το σχολικό συγκείμενο».

3. Καλύτερη επιστημονική εργασία νέων επιστημόνων που παρουσιάζουν για πρώτη φορά μια επιστημονική εργασία

1. Κολοκοτρώνης Φώτιος, Σκαράκη Ευαγγελία: «Η εκμάθηση της Υπολογιστικής Σκέψης σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας μέσα από Ασύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης στην εποχή του covid-19».

2. Μπιτσάκος Νικόλαος: «Διερεύνηση αιτίων μαθητικής διαρροής στον γενικό πληθυσμό και στον πληθυσμό των κρατουμένων: Μια εμπειρική συγκριτική ανάλυση σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων στον Νομό Χανίων».

Β. ΒΡΑΒΕΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

1. Θεματικός άξονας: «Δημόσια και ιδιωτική ζωή»

Θεματική ενότητα: «Κοινωνικός αποκλεισμός και ανθρώπινα δικαιώματα:

Μπαστάνη Καλλιόπη: «Η προσφυγική εμπειρία ως παράγοντας κοινωνικού αποκλεισμού».

Θεματική ενότητα: «Όψεις ευαλωτότητας στην ιστορία και το παρόν»:

Θωμαΐδου Χρηστίνα: «Κοινωνική ευαλωτότητα, βιοπολιτική και ΜΜΕ: Η περίπτωση του Ζακ Κωστόπουλου».

2. Θεματικός άξονας: «Οικονομία και απασχόληση»

Θεματική ενότητα: «Κοινωνική κινητικότητα και μετανάστευση»:

Σπύρου Άγγελος, Σπύρου Ευανθία: «Γυναικεία μετανάστευση σε περίοδο προσφυγικής κρίσης».

Θεματική ενότητα: «Οικονομική κρίση και ευαλωτότητα»:

Παπαχρήστου Ευαγγελή, Νικολακάκη Μαρία: «Παιδική ηλικία και κατανάλωση στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης: Στάσεις και αντιλήψεις γονέων μαθητών προσχολικής ηλικίας»

3. Θεματικός άξονας: «Κοινωνία και πολιτισμός»

Θεματική ενότητα: «Ευαλωτότητα στον πολιτισμό, στην τέχνη, στη θρησκεία

Μίχα Αθανασία: «Πρακτικές ένταξης και αποδοχής της ευαλωτότητας μέσα από τη μεθοδολογία της κούκλας PERSONA DOLL και τη συμβολή των τεχνών στα πλαίσια της παιδαγωγικής της συμπερίληψης. Μελέτη περίπτωσης της κούκλας PERSONA DOLL με απώλεια όρασης».

4.  Θεματικός άξονας: «Εκπαίδευση και κατάρτιση»

Θεματική ενότητα: «Εκπαιδευτικές έρευνες

Τσιολάκκη Χριστίνα, Ορφανός Στέλιος: «Η συμβολή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και το σχολικό συγκείμενο».

Θεματική ενότητα: «Καινοτόμα προγράμματα, νέες τεχνολογίες

Κολοκοτρώνης Φώτιος, Σκαράκη Ευαγγελία: «Η εκμάθηση της Υπολογιστικής Σκέψης σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας μέσα από Ασύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης στην εποχή του covid-19».

Θεματική ενότητα: «Εκπαίδευση για την αειφορία

Ποιμενίδης Δημήτριος: «Το ποδήλατο ως μέσο ενεργειακού γραμματισμού μαθητών/τριών ΣΤ΄ Δημοτικού σχολείου. Μια διδακτική ιστοεξερευνητική προσέγγιση».

Θεματική ενότητα: «Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση

Παπαϊωάννου Ήβη: «Σύγχρονη Μουσειοπαιδαγωγική και ενταξιακή διδασκαλία: σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος με τη συμμετοχή παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές δυσκολίες».

5. Καλύτερη διδακτική πρόταση

Θεματική ενότητα: «Διδακτική μεθοδολογία, διδακτικές προτάσεις»

  1. Αντωνάτου Σπυριδούλα: «Το νηπιαγωγείο ως αντισταθμιστικό πλαίσιο κοινωνικής ευαλωτότητας και ανάπτυξης: συμπεριληπτική εκπαίδευση παιδιών με και χωρίς μειωμένη όραση».
  2. Μαράκη Βιργινία: «Αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης στη διδασκαλία των μαθηματικών. Η περίπτωση της διαίρεσης ως το αντίστροφο του πολλαπλασιασμού μέσω νοερών υπολογισμών στη Γ΄ Δημοτικού».
  3. Κορασίδη Ανδριάνα, Μπαλαμπέκου Σταματία: «Οι έφηβοι ως αποδέκτες ψευδών ειδήσεων: Ο επιστημονικός και γλωσσικός γραμματισμός ως "μηχανισμοί άμυνας" απέναντι στην Covid-19».

Το Ι.Α.Κ.Ε. συγχαίρει θερμά τους βραβευθέντες και ευχαριστεί όλες και όλους του εισηγητές του Συνεδρίου που υπέβαλαν εγκαίρως τα κείμενά τους και έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό. Επιπρόσθετα, ευχαριστεί θερμά την πολυμελή Επιτροπή Κριτών (150 μέλη), η οποία εργάστηκε με μεθοδικότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα για την αξιολόγηση των εργασιών.

 

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ