Κινδυνεύει με κατάρρευση ο τομέας Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου στην Αν. Κρήτη

Κινδυνεύει με κατάρρευση ο τομέας Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου στην Αν. Κρήτη
Newsroom
Newsroom

Τί αναφέρει στην επιστολή της η Κατερίνα Μπιτζαράκη

"Κραυγή" αγωνίας εκπέμπει μέσω ανοιχτής επιστολής η υπεύθυνη του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Ηρακλείου, Κατερίνα Μπιτζαράκη, η οποία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου λόγω αφενός της "τεράστιας έξαρσης των προβλημάτων ψυχικής υγείας τον τελευταίο χρόνο" αφετέρου λόγω της "υποστελέχωσης και της παντελούς άγνοιας των θεμάτων ψυχικής υγείας".

Όπως μάλιστα σημειώνει η κα. Μπιτζαράκη "... και ο δικός µου χρόνος και η υποµονή εξαντλείται. Εργάζοµαι στο όριο των αντοχών µου που δεν θεωρώ ότι θα κρατήσουν για πολύ. Είναι θέµα χρόνου ,αν δεν υποστηριχτεί η υπηρεσία να προβώ αναγκαστικά σε παραίτηση. Και αυτό δεν είναι απειλή, αλλά ‘’κραυγή βοήθειας και σωτηρίας". 

Αναλυτικά η ανοιχτή επιστολή: 

Σε συνέχεια της συνάντησης µας µε την ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου όπου έγινε αντιληπτό ότι είναι αδύνατον να αναλάβει το ΒΝΖ την κάλυψη των παιδοψυχιατρικών περιστατικών στις ενεργείς του εφηµερίες (15 ηµέρες τον µήνα) από ένα µόνο γιατρό, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι παρότι το θέµα των εφηµεριών προσωρινά διευθετήθηκε, τα υποκείµενα και ουσιαστικά προβλήµατα που το δηµιούργησαν παραµένουν ακέραια και είναι θέµα χρόνου το πρόβληµα να επανέλθει

Αυτά τα προβλήµατα είναι:

  • Η υποστελέχωση των υπηρεσιών µας κυρίως σε ιατρικό προσωπικό και όχι µόνο
  • Η παντελής άγνοια των θεµάτων Ψυχικής Υγείας από τις διοικήσεις
  • Η αδιαφορία για τη λύση των προβληµάτων του τοµέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ακόµα και σε επίπεδο προθέσεων (αγνόηση, υποτίµηση, απαξίωση)

Όπως γίνεται αντιληπτό το ένα πρόβληµα δεν είναι άµοιρο των άλλων.

Τον τελευταίο χρόνο η έξαρση των προβληµάτων ψυχικής υγείας είναι τεράστια.

Αυτό αποτυπώνεται τόσο στην αύξηση των αιτηµάτων προς την υπηρεσία, όσο και στην πολυπλοκότητα και σοβαρότητα τους.

Σύµφωνα µε τα στατιστικά µας στοιχεία (που παρουσιάσαµε και σε πρόσφατο συνέδριο) στη χρονιά που πέρασε σηµειώθηκε αύξηση των αιτηµάτων για παιδοψυχίατρο κατά 78%.

Το ειρωνικό όµως είναι ότι ταυτόχρονα µε αυτή την αύξηση είχαµε αιφνίδια ιατρική υποστελέχωση του ΚοΚεΨΥΠΕ.

Η δεύτερη µόνιµη γιατρός του τµήµατος τέθηκε σε αναστολή εργασίας χωρίς ποτέ να υπάρξει κίνηση να αντικατασταθεί.

Υπάρχει και µία γιατρός ακόµα που ενεργοποιήσαµε µέσω ΕΣΠΑ για να υποστηρίξει τα εξωτερικά µας ιατρεία που ήδη ασφυκτιούσαν, η οποία είναι ιδιώτης µε σύµβαση περιορισµένου χρόνου και µε περιορισµένες ώρες εργασίας

Εκτός όµως της πολύ σηµαντικής συνεισφοράς της την οποία αναγνωρίζουµε και την ευχαριστούµε, είναι θέµα χρόνου µόλις φύγει οι ανάγκες που τώρα υποστηρίζει και θα αφήσει ακάλυπτες να δηµιουργήσουν ένα τεράστιο κενό που θα πρέπει πάλι να καλυφθεί από το εναποµείναν µόνιµο προσωπικό.

Στο ΚοΚεΨΥΠΕ λοιπόν αυτή τη στιγµή αποµένει µία µόνιµη γιατρός, η υπογράφουσα, ∆/ντρια σε θέση Υπεύθυνης, επιβαρυµένη εκτός από τον κύριο όγκο του κλινικού έργου και µε όλο το διοικητικό και το γραφειοκρατικό που είναι υπέρογκο (γνωµατεύσεις ΕΟΠΥΥ, εισηγητικοί φάκελοι ΚΕΠΑ, έγγραφα εισαγγελικών εντολών, επικοινωνίες µε υπηρεσίες κ.λ.π.) και βρίσκεται στο χείλος της εργασιακής υπερφόρτωσης.

Εκτός βέβαια από την µεγάλη έλλειψη ιατρικού προσωπικού, το ΚοΚεΨΥΠΕ είναι υποστελεχωµένο και σε άλλες ειδικότητες (κοινωνικού λειτουργού, εργοθεραπευτή, διοικητικού, επισκεπτών υγείας, ψυχολόγων).

Καλύπτει, ήδη υποστελεχωµένο, δύο νοµούς (Ηρακλείου και Λασιθίου) µε ένα πληθυσµό που θα έπρεπε να καλύπτεται από 3 τουλάχιστον Ιατροπαιδαγωγικά (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Π.Ο.Υ.).

Σας το έχω επισηµάνει προφορικά και εγγράφως αλλεπάλληλες φορές, και επιµένω, πιστεύοντας ότι κάποια στιγµή θα ευαισθητοποιηθείτε ή τουλάχιστον θα ανησυχήσετε όπως ανησυχούµε όλοι εµείς που εργαζόµαστε στο ΚοΚεΨΥΠΕ.

Γνωρίζω ότι παρόµοια προβλήµατα υποστελέχωσης έχει και η Παιδοψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ για αυτό ακριβώς τον λόγο έφτασε στο δύσκολο σηµείο µε τις εφηµερίες της και µε την απειλή της αναστολής λειτουργίας της. Τα αιτήµατα τους είναι απολύτως δίκαια και στεκόµαστε στο πλευρό τους. Να σηµειωθεί, ότι από ίδρυσης της µέχρι και τώρα, η λειτουργία της Π∆ΨΧ Κλινικής στηριζόταν στο ΚοΚεΨΥΠΕ µε εµβαλλωµατικές λύσεις. (Τα 2 περίπου πρώτα χρόνια πριν αναλάβω την δ/νση του ΚοΚεΨΥΠΕ έκανα εγώ εφηµερίες για να τους στηρίξω και όλα τα επόµενα χρόνια µέχρι τον Σεπτέµβρη του ’21 που τέθηκε σε αναστολή, η δεύτερη µόνιµη παιδοψυχίατρος µας).

Γι αυτό άλλωστε κατέρρευσε το σύστηµα εφηµεριών της και έτσι αναδείχθηκε πιο έντονα το πρόβληµα υποστελέχωσης και των δύο υπηρεσιών που µέχρι τώρα ‘’κουκουλωνόταν’’.

∆εν είναι πλέον άλλο δυνατόν να ζητείται από τους γιατρούς να µετακινούνται, να διαµοιράζονται, να διασπώνται σε πολλαπλά κοµµάτια για να καλύψουν όλα τα κενά.

Ούτε πρέπει να ζητείται από τους γιατρούς, που εξουθενώνονται, να αναλαµβάνουν την ευθύνη της κακής λειτουργίας των τµηµάτων λόγω χρόνιων ελλείψεων τους.

Οι λύσεις πρέπει και οφείλουν να είναι κεντρικές-διοικητικές και να αντανακλούν πολιτική βούληση, στρατηγική και ευαισθησία.

Πρέπει να γίνουν προσλήψεις µόνιµου κυρίως ιατρικού αλλά και λοιπού προσωπικού και µέχρι τότε πρέπει να αντικατασταθεί η γιατρός που τέθηκε σε αναστολή εργασίας.

Γνωρίζοντας πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί νέο ιατρικό προσωπικό µια και το ΕΣΥ δεν είναι πλέον καθόλου ελκυστικό στους νέους γιατρούς, µοιάζει τουλάχιστον αυτοκαταστροφικό να εκδιώχνεται το παλιό µόνιµο προσωπικό που εξυπηρετούσε πάγιες και σταθερές ανάγκες Είναι αναµενόµενο πως ό,τι στήριζε θα καταρρεύσει.

Επανέρχοµαι λοιπόν και πάλι στις προτεινόµενες λύσεις όπως σας έχω ξαναγράψει:

  • Άρση της αναστολής εργασίας της µόνιµης παιδοψυχιάτρου ή άµεση αντικατάσταση της
  • Προκήρυξη των 2 µόνιµων θέσεων παιδοψυχιάτρων του ΚοΚεΨΥΠΕ
  • Ένταξη της Π∆ΨΧ Κλινικής και του ΚοΚεΨΥΠΕ στην εκπαίδευση ειδικευοµένων (είναι κάτι που έχει δροµολογηθεί και πρέπει να επιταχυνθεί), που θα δώσει όχι µόνο εκπαίδευση σε νέους γιατρούς που περιµένουν για την ειδικότητα τους, αλλά και µεγάλη ανάσα στη λειτουργία και των δύο τµηµάτων

Όπως καταλαβαίνετε από τα παραπάνω και ο δικός µου χρόνος και η υποµονή εξαντλείται. Εργάζοµαι στο όριο των αντοχών µου που δεν θεωρώ ότι θα κρατήσουν για πολύ. Είναι θέµα χρόνου ,αν δεν υποστηριχτεί η υπηρεσία να προβώ αναγκαστικά σε παραίτηση. Και αυτό δεν είναι απειλή, αλλά ‘’κραυγή βοήθειας και σωτηρίας’’.

Κινδυνεύει όλος ο τοµέας Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου να καταρρεύσει τουλάχιστον στην Ανατολική Κρήτη όπως σας έχω προειδοποιήσει πολλές φορές.

Οι κινήσεις πρέπει να είναι άµεσες γρήγορες και αποτελεσµατικές.

Οι αποφάσεις επαφίενται στην διοικητική σας βούληση και επάρκεια όπως και στο όραµα σας για την Ψυχική Υγεία.

Μας αξίζει ένα καλά οργανωµένο, υποστηριγµένο, ασφαλές και ποιοτικό σύστηµα υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και είναι κάτι που έπρεπε να είχε γίνει ΕΧΘΕΣ".

 

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και το Ηράκλειο

 

 

 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ