Λουκέτο στη Σχολή Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ: Οι φοιτητές προχωρούν σε κινητοποιήσεις!

Newsroom
Newsroom

Διεκδικούν την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

Το πρόβλημα είναι χρόνιο και απαιτεί λύση… χθες. Η Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στο ΕΛΜΕΠΑ αποφάσισε το μεσημέρι της Παρασκευής να προχωρήσει σε κατάληψη της Σχολής.

Την ερχόμενη βδομάδα οργανώνει δύο κινητοποιήσεις, Δευτέρα και Τρίτη στις 11 το πρωί στην πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο του Ηρακλείου, που θα καταλήξουν στο παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Στέλιος Καμούτσης, αναφέρει στο Cretalive πως οι φοιτητές τάσσονται «υπέρ της άμεσης κατοχύρωσης των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων για εμάς και τους αποφοίτους των υπόλοιπων γεωτεχνικών τμημάτων ανά την Ελλάδα και είμαστε κατά της εξίσωσης των πτυχίων μας με τα πτυχία των αποφοίτων της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και οποιοδήποτε άλλο κολλέγιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτήριο».

Στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Φοιτητικού Συλλόγου της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, τονίζεται:

"Το Τμήμα Γεωπονίας (https://agro.hmu.gr/) ιδρύθηκε με βάση τον ν.4610/2019-ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019, το έτος 2019 και ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Η επιτυχής ολοκλήρωση του προπτυχιακού κύκλου σπουδών οδηγεί στην απόκτηση «Πτυχίου Γεωπονίας», το οποίο ισοδυναμεί με ενιαίο και αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master’s), το οποίο και έχει αντιστοιχηθεί στο Επίπεδο 7 του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, όπως το σύνολο των Διπλωμάτων Master’s σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπρόσθετα, το ΠΠΣ του Τμήματος Γεωπονίας, πιστοποιήθηκε πρόσφατα κατά το Νοέμβριο του 2022, ως Integrated Master’s από την ΕΘΑΑΕ, με βαθμολογία Α(Fully Compliant), σύμφωνα με το Σχέδιο Έκθεσης Πιστοποίησης. Η εν λόγω έκθεση πρόκειται να δημοσιοποιηθεί σύντομα και πιστοποιεί την πλήρη συμμόρφωση του προγράμματος του Τμήματος με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015), για το Επίπεδο Σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι στο Τμήμα Γεωπονίας λειτουργεί συνάμα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία, καθώς και πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, ήδη από τον Οκτώβριο του 2019, παρέχοντας υψηλό ερευνητικό και ακαδημαϊκό έργο, σε κάθε κύκλο σπουδών που διενεργεί.       

Ωστόσο, από την ίδρυση του Τμήματος Γεωπονίας, το Μάιο του 2019 (ν.4610/2019), έως και σήμερα, δεν αναγνωρίζονται στους απόφοιτους του ΠΠΣ του Τμήματος τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα του ΠΕ Γεωπόνου. Αυτό έχει σαν αντίκτυπο τη μη δυνατότητα εγγραφής των αποφοίτων στο ΓΕΩΤΕΕ, παρά τη σύμφωνη γνώμη εκείνου για την εγγραφή των αποφοίτων του Τμήματος στα μητρώα του (ΑΠ 4238/26-06-2021). Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει την έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος των αποφοίτων του Τμήματος, με  συνέπεια τον καθολικό αποκλεισμό τους από τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του ΠΕ Γεωπόνου/Γεωτεχνικού. Συνεπώς, η απόκτηση ενός πτυχίου χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα έχει φέρει σε δυσμενή και αδιέξοδη θέση το σύνολο των 25, μέχρι στιγμής, διπλωματούχων αποφοίτων του Τμήματος (Πτυχιούχοι Γεωπόνοι που εντάχθηκαν στις σπουδές του Τμήματος, με βάση τον ν.4610/2019), καθώς και το σύνολο των ενεργών φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών(ΠΠΣ) πενταετούς διάρκειας και εν δυνάμει αποφοίτων του, με συνέπεια τον αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί στους αποφοίτους του Τμήματος σοβαρά οικονομικά προβλήματα και συντηρεί φαινόμενα επαγγελματικών ανισοτήτων και εργασιακών αποκλεισμών. 

Για τους λόγους αυτούς, το σύνολο των αποφοίτων αλλά και ενεργών φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας, αντιτιθέμενο σε όλη αυτή τη μακρόχρονη, άδικη και αδιέξοδη συνθήκη, διεκδικεί:

Την άμεση κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του, με το πτυχίο του Τμήματος Γεωπονίας να αποτελεί το μοναδικό και άρρηκτο παράγοντα κατοχύρωσής τους. 

Άμεση θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ώστε να τροποποιεί την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 344/2000(Α’ 297) και να συμπεριλαμβάνει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο-Σχολή Γεωπονικών Επιστημών-Τμήμα Γεωπονίας, στα ιδρύματα του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. 

Άμεση δυνατότητα εγγραφής των αποφοίτων του Τμήματος Γεωπονίας στο ΓΕΩΤΕΕ και έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, παρέχοντας στους αποφοίτους του Τμήματος το σύνολο των επαγγελματικών δικαιωμάτων του ΠΕ Γεωπόνου, που έως τώρα στερούνται.

Τη δίκαιη και ηθική ανταμοιβή των κόπων των αποφοίτων και φοιτητών του Τμήματος, που απορρέει από την εξασφάλιση και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους, ως άμεσο επακόλουθο της λήψης του πτυχίου τους, μετά τον πολυετή αγώνα, τόσο των ίδιων, όσο και των οικογενειών τους, για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους και την απόκτηση του πτυχίου τους.

Το σύνολο των αποφοίτων και ενεργών φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας τάσσεται ακόμη:

Υπέρ της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των νέων Τμημάτων Γεωπονίας που ιδρύθηκαν υπό το ίδιο καθεστώς ανά την ελληνική επικράτεια και στερούνται μέχρι και σήμερα την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους.

Υπέρ της εντατικής προσπάθειας και άμεσης κινητοποίησης όλων των συμβαλλόμενων και αρμόδιων φορέων, για την οριστική επίλυση των απροσπέλαστων προβλημάτων που δημιουργεί στους αποφοίτους των νέων Τμημάτων Γεωπονίας που δημιουργήθηκαν από το Μάιο του 2019 (ν.4610/2019), η μη κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους, περιθωριοποιώντας και αποκλείοντας τους από την αγορά εργασίας, ακυρώνοντας τη δυνατότητά τους να διεκδικήσουν και να εργαστούν σε οποιαδήποτε θέση αφορά το πτυχίο τους ως ΠΕ Γεωπόνοι/Γεωτεχνικοί, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. 

Υπέρ της περαιτέρω νομικής διεκδίκησης και ενεργής κινητοποίησης των αποφοίτων και ενεργών φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας, για την ικανοποίηση του νόμιμου και δίκαιου αιτήματος της κατοχύρωσης όλων των επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από την απόκτηση του πτυχίου τους, δίδοντας τελικά στους ήδη αλλά και μελλοντικούς αποφοίτους του Τμήματος το σύνολο των δικαιωμάτων άσκησης του επαγγέλματός τους. Με την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους, οι άνωθεν αναφερόμενοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα  αξιοκρατικής και ισότιμης διεκδίκησης θέσεων στην αγορά εργασίας και μέσω διαγωνισμών και προκηρύξεων που η μη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους έως σήμερα έχει στερήσει ολοκληρωτικά.  

Κατηγορηματικά κατά της ένταξης των αποφοίτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στο ΓΕΩΤΕΕ, καθώς και οποιουδήποτε ιδιωτικού κολλεγίου σε αυτό. Επιπλέον, κατηγορηματικά αντιτιθέμεθα όλοι κατά της οποιασδήποτε εξίσωσης των πτυχίων μας με οποιοδήποτε πτυχίο ιδιωτικού ή δημόσιου κολεγίου ή ΙΕΚ".

 

 Ο πρόεδρος του συλλόγου, Στέλιος Καμούτσης

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Στέλιος ΚαμούτσηςΔιαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και το Ηράκλειο

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ