Φοιτητές

Πολλά σπίτια για φοιτητές αλλά σε τιμές... Airbnb - Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Κρήτη

Πολλά σπίτια για φοιτητές αλλά σε τιμές... Airbnb - Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Κρήτη

Σε ρόλο ρυθµιστή τα τελευταία χρόνια, η βραχυχρόνια µίσθωση µείωσε κατά πολύ τα διαθέσιµα καταλύµατα σε φοιτητικές πόλεις, ωστόσο ο κορονοϊός αλλάζει εκ νέου τα δεδοµένα

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ