Ο Δ. Βρύσαλης για το επιχειρησιακό σχέδιο του ΠΑΓΝΗ

Ο Δ. Βρύσαλης για το επιχειρησιακό σχέδιο του ΠΑΓΝΗ

Η παρέμβαση του εκπροσώπου των εργαζομένων στη συνεδρίαση του ΔΣ

Η παρέμβαση του εκπροσώπου των εργαζομένων και συνδικαλιστή του ΠΑΜΕ, Δημήτρη Βρύσαλη στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΠΑΓΝΗ στις 22 Ιουλίου:

Συνάδελφοι, πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα άλλη μία συνεδρίαση του ΔΣ του νοσοκομείου, όπου έγινε και πάλι φανερό αυτό που λέγαμε εξαρχής σαν ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΑΣΥ), ότι το ΔΣ αποτελεί έναν κρατικό μηχανισμό που υλοποιεί την κεντρική αντιλαϊκή πολιτική στο χώρο της υγείας. Είχαμε τονίσει ως ΑΣΥ ότι η συμμετοχή μας και η εκλογή μας στο όργανο αυτό θα αποτελεί τη φωνή των μαχόμενων υγειονομικών, των ασθενών και των οικογενειών τους, θα έχει στόχο την ενημέρωση των εργαζομένων, αποκαλύπτοντας τις αντιλαϊκές επιλογές υπουργείου και διοικήσεων. Η συμμετοχή μας θα σπάσει στην πράξη τη σιγή νεκροταφείου, που επιδιώκουν να επιβάλλουν οι διοικήσεις και οι κυβερνήσεις για το τι συζητείται μέσα στο ΔΣ.

Κεντρικό θέμα στο ΔΣ αυτό ήταν η έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου του ΠΑΓΝΗ 2020-2023. Ένα σχέδιο προσαρμοσμένο στις διαχρονικές περικοπές των κρατικών δαπανών για την υγεία, που εξυπηρετεί την προσπάθεια εξασφάλισης εσόδων για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του νοσοκομείου από την πώληση υπηρεσιών στους ασθενείς-πελάτες. Πιο συγκεκριμένα:

  • Στο επιχειρησιακό σχέδιο δεν γίνεται αναφορά σε αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης του νοσοκομείου ούτε σε πλήρη στελέχωσή του με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. Αντίθετα, γίνεται προσπάθεια για «μείωση λειτουργιών κόστους και εξοικονόμηση πόρων» και προβλέπεται «αύξηση προσωπικού μέσω εκτάκτων προσλήψεων», δηλαδή επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και η επέκταση των κλινών της Παθολογικής και της ΜΕΘ θα γίνουν με παράλληλη συρρίκνωση άλλων τμημάτων (πχ της Νεφρολογικής, της Παιδοχειρουργικής, της Ψυχιατρικής)
  • Τα όποια αιτήματα των κλινικών και τμημάτων  του νοσοκομείου θα κοινοποιούνται  όχι στις αντίστοιχες υπηρεσίες αλλά στο γραφείο ευρωπαϊκών θεμάτων  Επεκτείνεται η ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου (π.χ. απογευματινή λειτουργία Ψηφιακού Μαστογράφου), με σκοπό την αύξηση των εσόδων του νοσοκομείου από τις άμεσες ή έμμεσες (μέσω των ασφαλιστικών ταμείων) πληρωμές των ασθενών. Όπως αναφέρεται στο επιχειρησιακό σχέδιο, τα έσοδα από ιδιώτες βαίνουν συνεχώς αυξανόμενα μετά το 2017, φτάνοντας τα  8,5 εκατ. ευρώ το 2019
  • Διευρύνονται οι ΣΔΙΤ: Η επέκταση της ΜΕΘ και Ογκολογικής προβλέπεται να γίνουν με δωρεές και όχι με κρατική χρηματοδότηση. Το επιχειρησιακό σχέδιο αναφέρεται σε εκπόνηση μελετών για την οικονομική εκμετάλλευση χώρων και υπηρεσιών από ιδιωτικές εταιρείες «μέσω δυνατότητας σύμπραξης ιδιωτικού-Δημοσίου Τομέα (ΣΔΙΤ) όπως πχ. στη διαχείριση αποβλήτων και την πλύση ιματισμού κλπ.». Στο σχέδιο αναφέρεται ακόμη ότι αναμένεται αύξηση του «outsourcing» κατά 12,5%, δηλαδή επαναφορά των εργολάβων (πχ σε φύλαξη) Μάλιστα θεωρείται  από την διοίκηση  , αγκύλωση από το σωματείο  ο αγώνας για την παρεμπόδιση  ιδιωτών στα νοσοκομεία
  • Επεκτείνεται συνολικά η επιχειρηματική λειτουργία του νοσοκομείου με την «εφαρμογή εργαλείων σύγχρονου management», τη βελτίωση του «εξωστρεφούς χαρακτήρα» του νοσοκομείου, τη «δημιουργία κέντρων κόστους σε συνεργασία με τις κλινικές όπου ο προϋπολογισμός κάθε κλινικής θα είναι συγκεκριμένος»
  • Θεωρεί  απειλή  η διοίκηση την αυξημένη χρήση υπηρεσιών του νοσοκομείου   από τις λαϊκές οικογένειες εξαιτίας της ελλιπούς ιδιωτικής ασφάλισης/νοσηλείας Μάλλον θα ήθελε να πληρώνουν ακόμα περισσότερο οι ασθενείς
  • Στο επιχειρησιακό σχέδιο γίνεται επίσης αναφορά σε «αυξημένη συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης για αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων» (ΕΣΠΑ) με επιχορήγηση 895.000€ από το πρόγραμμα της ΠΔΕ για προσλήψεις 80 επικουρικών εργαζομένων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Μεταβιβάζεται δηλαδή άλλο ένα μέρος της ευθύνης του κράτους για χρηματοδότηση των νοσοκομείων και προσλήψεις προσωπικού στην Τοπική Διοίκηση.
  • Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αξιολόγηση του νοσοκομείου και τμημάτων του. Ως δείκτες αξιολόγησης θα χρησιμοποιούνται η ικανοποίηση των ασθενών, η μέση διάρκεια νοσηλείας, η μέση κάλυψη κλινών, ο χρόνος αναμονής στα ΤΕΠ και στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία (ΤΕΙ) κλπ. Θα θεωρείται δηλαδή μη αποδοτικό ένα τμήμα, όλο το νοσοκομείο ή το προσωπικό του, αν οι ασθενείς δυσανασχετούν περιμένοντας ώρες μέχρι να εξεταστούν στα ΤΕΠ ή μήνες μέχρι να επισκεφτούν γιατρό στα ΤΕΙ ως αποτέλεσμα των τεράστιων ελλείψεων προσωπικού; Θα θεωρείται ότι δεν πληρούν τα κριτήρια κόστους-οφέλους κλινικές ή οι εργαζόμενοι σε αυτές, αν η διάρκεια και το κόστος νοσηλείας υπερβαίνουν τα DRGs λόγω απρόβλεπτων επιπλοκών;

Την «αξιολόγηση όλων των παρόχων υπηρεσιών Υγείας της χώρας» εξυπηρετεί και η ίδρυση (με πρόσφατο νομοσχέδιο) Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, ώστε να υλοποιηθούν οι κατευθύνσεις της ΕΕ για σταδιακή απαλλαγή του κράτους από την ευθύνη για καθολική υγειονομική περίθαλψη και να εναρμονιστούν οι  δημόσιες μονάδες Υγείας με τους νόμους της αγοράς. Ο στόχος (σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο) είναι «ο προϋπολογισμός του 2020 να πραγματοποιηθεί μετά από αξιολόγηση», δηλαδή η «αποδοτικότητα των διαγνωστικών και θεραπευτικών διαδικασιών, καθώς και των υπολοίπων παροχών» θα χρησιμοποιούνται ως κριτήριο για το ύψος των κονδυλίων που θα δίνονται σε κάθε τμήμα ή δομή υγείας. Αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει σε ενίσχυση μονάδων υγείας ή τμημάτων τους που αποφέρουν περισσότερα έσοδα και σε υποβάθμιση άλλων που «κοστίζουν» περισσότερο. Έτσι, η αξιολόγηση είναι πιθανό να επιφέρει συγχωνεύσεις ή κλείσιμο μη αποδοτικών τμημάτων ή δομών και μειώσεις μισθών, κινητικότητα, ίσως και απολύσεις «μη αποδοτικών» εργαζομένων.

Συμπερασματικά, το επιχειρησιακό σχέδιο του ΠΑΓΝΗ εξειδικεύει την αντίστοιχη εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για περιορισμό της κρατικής ευθύνης στην κάλυψη μόνο στοιχειωδών υπηρεσιών περίθαλψης, πέρα από τις οποίες η υγεία αποτελεί ατομική υπόθεση του καθενός ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα. Η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής για την υγεία επιβάλλει περαιτέρω περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση με παράλληλη επέκταση της επιχειρηματικής δράσης των νοσοκομείων και της λειτουργίας τους με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, που έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των πληρωμών των ασθενών και την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής εντάσσεται και η διεύρυνση των ΣΔΙΤ, η μετακύλιση μέρους του κόστους για παροχές υγείας στην Τοπική Διοίκηση, η εφαρμογή της αξιολόγησης εργαζομένων και υπηρεσιών.

Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ του νοσοκομείου -εκλεγμένος με την ΑΣΥ- ήταν ο μόνος που ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ το επιχειρησιακό σχέδιο της διοίκησης, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην επέκταση της επιχειρηματικής δράσης των νοσοκομείων και των ΣΔΙΤ και τη διαφωνία του με τη γενικότερη εμβάθυνση της εμπορευματοποίησης υγείας που προωθείται.

Ως ΑΣΥ διεκδικούμε την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης της υγείας, ώστε να ενισχυθούν οι δημόσιες δομές με μόνιμο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό. Απαιτούμε την κατάργηση των πληρωμών των ασθενών για παροχές υγείας και την κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Η ΑΣΥ υπερασπίζεται τον αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα του συστήματος υγείας, ώστε να λειτουργεί με κριτήριο την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών.

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ