Ο Θωμάς Παπαλάσκαρης καταγράφει το πρώτο πλημμυρογράφημα στην Κρήτη, στον “Ακουμιανό Ποταμό”

Ο Θωμάς Παπαλάσκαρης καταγράφει το πρώτο πλημμυρογράφημα στην Κρήτη, στον “Ακουμιανό Ποταμό”

Ο Καβαλιώτης μηχανικός καταγράφει το πλημμυρογράφημα, υπό βροχή, στους ρυθμούς της κακοκαιρίας “Μπάλλος”

Ο Θωμάς Παπαλάσκαρης, «MSc. Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.», αψηφώντας την συνεχή βροχή, με υδρολογική έρευνα που διεξήγαγε στον ελεύθερο χρόνο του, στον «Ποταμό Ακουμιανό», στην θέση που βρίσκεται στο ύψος κατάντη της παλαιάς γέφυρας της «Αγίας Λευτέρας» του «Δήμου Αγίου Βασιλείου», του «Νομού Ρεθύμνου», τo πρώτο καταγεγραμμένο στην Κρήτη και δεύτερο καταγεγραμμένο στην Ελλάδα, (το πρώτο καταγράφηκε από τον ίδιο στον «Ποταμό Ελασσονίτη» στην «Ελασσόνα» του «Δήμου Ελασσόνας», «Νομού Λάρισας»), με φυσική παρουσία και καταγραφή μετρήσεων μέσα σε κοίτη ποταμού, «πλημμυρογράφημα», («υδρογράφημα ανταπόκρισης σε πλημμύρα/καταιγίδα») («flood/storm response hydrograph»), (γράφημα το οποίο καταδεικνύει την εξέλιξη του ρυθμού παροχής νερού σε συνάρτηση με τον χρόνο, σε λίτρα ανά δευτερόλεπτο), στον «Ποταμό Ακουμιανό», εξ’ αιτίας της βροχόπτωσης η οποία πραγματοποιήθηκε, κατά την διάρκεια του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Μπάλλος», που έπληξε πρόσφατα και την Κρήτη, (και ιδιαίτερα την ευρύτερη περιοχή όπου βρίσκεται η θέση μέτρησης, μεταξύ των ημερομηνιών 14-16/10/2021, εξετάζοντας όμως και το χρονικό διάστημα λίγο πριν και λίγο μετά, και πιο συγκεκριμένα μεταξύ των ημερομηνιών 12-19/10/2021).

Η μέτρηση του ρυθμού της διερχόμενης παροχής του νερού, διενεργήθηκε με μέθοδο η οποία χρησιμοποιείται από το «Γεωλογικό Ινστιτούτο Ηνωμένων Πολιτειών», («United States Geological Survey», ή αλλιώς εν συντομία «U.S.G.S.») και περιλαμβάνει την χρήση ενός «Φορητού Τροποποιημένου Διαύλου Τύπου «Πάρσαλ» Ονομαστικής Διατομής 3,00 Ιντσών», τον οποίο κατασκεύασε, ο Θωμάς Παπαλάσκαρης, με δικά του έξοδα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προαναφερθέντος «Γεωλογικού Ινστιτούτου Ηνωμένων Πολιτειών» [1].

Παπαλάσκαρης

 

Πιο συγκεκριμένα, τα ύψη βροχόπτωσης που σημειώθηκαν,  σύμφωνα με τον ιστότοπο «freemeteo.gr» [2] με σχετική ανάρτηση όσον αφορά τα «Ακούμια», ανά ξεχωριστή ημερομηνία ήταν: 3,30mm (χιλιοστόμετρα) την 12η/10/2021, 0,00mm (χιλιοστόμετρα) την 13η/10/2021, 1,00mm (χιλιοστόμετρα) την 14η/10/2021, 10,10mm (χιλιοστόμετρα) την 15η/10/2021, 2,70mm (χιλιοστόμετρα) την 16η/10/2021, 0,20mm (χιλιοστόμετρα) την 17η/10/2021, 0,00mm (χιλιοστόμετρα) την 18η/10/2021 και 5,80mm (χιλιοστόμετρα) την 19η/10/2021 δηλαδή συνολικά 23,10mm (χιλιοστόμετρα) για το τετραήμερο 13-16/10/2021, (το ύψος της βροχόπτωσης σημειώνεται με κατακόρυφες «μπάρες» κόκκινου χρώματος, σε μορφή «ιστογράμματος», στο παρακάτω σχηματικό διάγραμμα το οποίο δημιουργήθηκε με το λογισμικό «Microsoft Excel»), ενώ οι παροχές νερού που σημειώθηκαν, στον «Ποταμό Ακουμιανό», αντίστοιχα ήταν: 0,065ltrs/sec (κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο) την 12η/10/2021, 1,273ltrs/sec (κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο) την 13η/10/2021, 2,480ltrs/sec (κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο) την 14η/10/2021, 1,801ltrs/sec (κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο) την 15η/10/2021, 0,786ltrs/sec (κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο) την 16η/10/2021, 1,155ltrs/sec (κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο) την 17η/10/2021, 1,310ltrs/sec (κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο) την 18η/10/2021 και 1,465ltrs/sec (κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο) την 19η/10/2021, (το ύψος της παροχής του διερχόμενου νερού από την συγκεκριμένη θέση μέτρησης του «Ποταμού Ακουμιανού», σημειώνεται με συνεχή γραμμή με «δείκτες» μπλε χρώματος, σε μορφή «διαγράμματος», επίσης στο ίδιο παρακάτω σχηματικό διάγραμμα το οποίο δημιουργήθηκε,με όμοιο τρόπο, και πάλι με το λογισμικό «Microsoft Excel»).

Παπαλάσκαρης

 

Στην συνέχεια, ο Θωμάς Παπαλάσκαρης, με την βοήθεια μαθηματικού ολοκληρώματος, («t0tnfxdx»), (αλλά, και προς επιβεβαίωση των αρχικών μαθηματικών υπολογισμών, και με την χρήση του σχεδιαστικού λογισμικού «Autocad 2010»), υπολόγισε την συνολική ποσότητα νερού που πέρασε από τον «Ποταμό Ακουμιανό», τόσο μεταξύ της 13ης/10/2021 και της 16ης/10/2021, (οπότε και εξελίχθηκε το ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο με την κωδική ονομασία «Μπάλλος»), όσο και κατά την διάρκεια ολόκληρου του Οκτώβρη (1-31/10/2021) 2021, του «Ποταμού Ακουμιανού»).

Η συνολική, λοιπόν, ποσότητα του νερού που πέρασε από τον «Ποταμό Ακουμιανό», στο ύψος της θέσης που βρίσκεται κατάντι της γέφυρας της «Αγίας Λευτέρας», «Ακουμίων», «Δήμου Αγίου Βασιλείου», «Νομού Ρεθύμνου», κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα (1-31/10/2021), ανέρχεται στα 2.503,548 (δύο χιλιάδες πεντακόσια τρία και πεντακόσια σαράντα οκτώ χιλιοστά) κυβικά μέτρα (m3), ή αλλιώς, (εναλλακτικά, ειδικά για την μέτρηση της χωρητικότητας, δηλαδή του ωφέλιμου όγκου ταμιευτήρων νερού σε φράγματα), 0,002503548 κυβικά εκτόμετρα (hm3), (2,503548Χ10-3 κυβικά μέτρα).

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της προαναφερθείσας ποσότητας του νερού, αναφέρεται ότι: 

1. Ο ταμιευτήρας αποθήκευσης νερού του «Φράγματος Λούρου», στον «Ποταμό Λούρο» της Ηπείρου, σχεδιάστηκε για ωφέλιμο όγκο ίσο με 0,37 κυβικά εκτόμετρα (hm3) [3], δηλαδή περίπου 148,00 (εκατόν σαράντα οκτώ), (για την ακρίβεια 147,79), φορές μικρότερο από την συνολική, ποσότητα του νερού που πέρασε από τον «Ποταμό Ακουμιανό», στην συγκεκριμένη προαναφερθείσα θέση, και κατά το συγκεκριμένο προαναφερθέν χρονικό διάστημα, (1-31/10/2021),

2. Ο ταμιευτήρας αποθήκευσης νερού των «Κρεμαστών», ο οποίος βρίσκεται στην Βορειοδυτική Ελλάδα, και καταλαμβάνει τμήματα των Νομών Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, και συγκεντρώνει τις απορροές του «Ποταμού Αχελώου» και των παραποτάμων του Ταυρωπού, Αγραφιώτη και Τρικεριώτη, σχεδιάστηκε για συνολικό αποθηκευτικό όγκο ίσο με 4.495,00 κυβικά εκτόμετρα (hm3) [3], δηλαδή περίπου 1.795.452 (ένα εκατομμύριο επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα δύο), (για την ακρίβεια 1.795.451,89), φορές μεγαλύτερο από την συνολική, ποσότητα του νερού που πέρασε από τον «Ποταμό Ακουμιανό», στην συγκεκριμένη προαναφερθείσα θέση, και κατά το συγκεκριμένο προαναφερθέν χρονικό διάστημα, (1-31/10/2021).

Ειδικότερα, όσον αφορά το ταμιευτήρα αποθήκευσης νερού του «Φράγματος Αγιονερίου», [έργο ταμίευσης 15,40 κυβικών εκτόμετρων (hm3), (15,40X106 κυβικών μέτρων, ύψους 48 μέτρων και μήκους στέψης ίσο με 195 μέτρα, με περιβαλλοντική παροχή νερού ίση με 735 κυβικά μέτρα ανά ώρα, ή αλλιώς, 204 λίτρα ανά δευτερόλεπτο), το οποίο κατασκευάστηκε για να αποθηκεύει το νερό του «Ποταμού Ελασσονίτη» της Θεσσαλίας, ενώ σχεδιάστηκε για ωφέλιμο όγκο ίσο με 13,70 κυβικά εκτόμετρα (hm3), (13,70X106 κυβικά μέτρα), (και αξιοποίησή του για άρδευση έκτασης 20.000 στρεμμάτων) [4,5], δηλαδή περίπου 6.152 (έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο), (για την ακρίβεια 6.151,27), φορές μεγαλύτερο από την συνολική, ποσότητα του νερού που πέρασε από τον «Ποταμό Ακουμιανό», στην συγκεκριμένη προαναφερθείσα θέση, και κατά το συγκεκριμένο προαναφερθέν χρονικό διάστημα, (1-31/10/2021).

Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης υδρολογικής έρευνας θα επιδιωχθεί η σύνταξη πλήθους επιστημονικών δημοσιεύσεων στην Αγγλική γλώσσα (με σκοπό την δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό), μία εκ των οποίων θα ασχολείται αποκλειστικά με την μελέτη του προαναφερθέντος πλημμυρογραφήματος, (ή αλλιώς «υδρογραφήματος ανταπόκρισης σε καταιγίδα»), (στην Αγγλική γλώσσα, «storm/flood hydrograph»), με ενδεχόμενο τίτλο:

«Η υδρολογική συμπεριφορά του «Ποταμού Ακουμιανού» πριν, κατά την διάρκεια και κατόπιν του επεισοδίου βροχόπτωσης που προκλήθηκε εξ’ αιτίας του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Μπάλλος», 14-16/10/2021», («Hydrologic response of “Akoumianos River” before,  during and after the rainfall episode occured due to the extreme meteorological phenomenon named “Mpallos”, 14-16/10/2021»).

Παπαλάσκαρης

 

Όσον αφορά την ποσότητα των βροχοπτώσεων που δέχεται η περιοχή των «Ακουμίων»,(σύμφωνα με τον μετεωρολογικό σταθμό ο οποίος είναι εγκατεστημένος εντός του οικισμού των «Ακουμίων», «Δήμου Αγίου Βασιλείου», «Νομού Ρεθύμνου», «Κρήτης» και ο οποίος ελέγχεται/διαχειρίζεται από την «Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης», (και ο οποίος βρίσκεται στην θέση με συντεταγμένες, σύμφωνα με το σ΄στημα συντεταγμένων «WGS’84», «Γεωγραφικό Πλάτος:35.164395°» και «Γεωγραφικό¨Μήκος:24.582907°»), και παρέχει στοιχεία από τον μήνα Σεπτέμβρη του έτους 2009) [6], αυτές φαίνονται/απεικονίζονται, κατά υδρολογικό έτος («Σεπτέμβρης του “i” ημερολογιακού έτους» έως («Αύγουστος του “i+1” ημερολογιακού έτους»), συνοπτικά στο παρακάτω διάγραμμα/ιστόγραμμα τύπου «θερμομέτρου», («thermometer chart»), όπου με το «σκούρο μπλε» χρώμα απεικονίζονται, (σύμφωνα με τα διαθέσιμα, καταγεγραμμένα και ανακοινωθέντα μετεωρολογικά στοιχεία), οι συνολικές ετήσιες βροχοπτώσεις της  χρονικής περιόδου 1/9/2009-31/08/2020, (876,40 χιλιοστόμετρα βροχής, 509,30 χιλιοστόμετρα βροχής, 959,00 χιλιοστόμετρα βροχής κλπ., έως, τέλος 644,30 χιλιοστόμετρα βροχής, αντίστοιχα, με κατακόρυφη στοίχιση με αριστερόστροφη περιστροφή), ενώ, με το «ανοιχτό («ημιδιάφανο») θαλασσί» χρώμα απεικονίζεται, και στα έντεκα υδρολογικά χρόνια (από το υδρολογικό έτος 2009-2010 μέχρι το υδρολογικό έτος 2019-2020), ο μέσος όρος της βροχόπτωσης των έντεκα αυτών υδρολογικών ετών, (από το υδρολογικό έτος 2009-2010 μέχρι και το υδρολογικό έτος 2019-2020), ο οποίος (μέσος όρος) είναι ίσος, (σύμφωνα με τα διαθέσιμα, καταγεγραμμένα και ανακοινωθέντα μετεωρολογικά στοιχεία, με την επιφύλαξη που αφορά στο υδρολογικό έτος 2018-2019 όπως αυτή επισημαίνεται στο ίδιο, προαναφερθέν, παρακάτω διάγραμμα/ιστόγραμμα τύπου «θερμομέτρου», («thermometer chart»), με 744,90 χιλιοστόμετρα (mm) βροχόπτωσης (οριζόντια στοίχιση):

Παπαλάσκαρης

 

Ειδικότερα, αντίστοιχα, στην αντίστοιχη χρονική περίοδο, (αντίστοιχος Οκτώβρης 2009 - Οκτώβρης 2019 και μεμονωμένα ο Οκτώβρης 2021), καταγράφηκαν 139,70 χιλιοστόμετρα (mm) βροχόπτωσης, 108,20 χιλιοστόμετρα (mm) βροχόπτωσης, 140,30 χιλιοστόμετρα (mm) βροχόπτωσης, έως, τέλος, 30,90 χιλιοστόμετρα (mm) βροχόπτωσης. H συμπεριφορά, (τα φυσικά χαρακτηριστικά), της βροχόπτωσης του μηνα Οκτώβρη, (1/10-31/10), του κάθε είτε ημερολογιακού είτε υδρολογικού έτους ξεχωριστά, (από το ημερολογιακό/υδρολογικό έτος 2009 έως και το ημερολογιακό/υδρολογικό έτος 2019 και μεμονωμένα το ημερολογιακό/υδρολογικό έτος 2021), συνοψίζεται στο παρακάτω διάγραμμα/ιστόγραμμα τύπου «θερμομέτρου», («thermometer chart»), όπου, με το «σκούρο μπλε» χρώμα απεικονίζονται, (σύμφωνα με τα διαθέσιμα, καταγεγραμμένα και ανακοινωθέντα μετεωρολογικά στοιχεία), οι συνολικές μηνιαίες, (του μήνα Οκτώβρη για κάθε ημερολογιακό/υδρολογικό έτος ξεχωριστά), βροχοπτώσεις της  χρονικής περιόδου 1/10-31/10/2009-1/10-31/10/2019, (139,70 χιλιοστόμετρα βροχόπτωσης, 108,20 χιλιοστόμετρα βροχόπτωσης, 140,30 χιλιοστόμετρα βροχόπτωσης έως, τέλος, 30,90 χιλιοστόμετρα βροχόπτωσης, αντίστοιχα, με κατακόρυφη στοίχιση με αριστερόστροφη περιστροφή), ενώ, με το «ανοιχτό («ημιδιάφανο») θαλασσί» χρώμα απεικονίζεται, και στα έντεκα χρόνια (2009 έως και 2019 και μεμονωμένα το 2021), ο μέσος όρος της βροχόπτωσης των έντεκα αυτών ετών, (2009 έως και 2019 και μεμονωμένα το 2021), ο οποίος (μέσος όρος) είναι ίσος, (σύμφωνα με τα διαθέσιμα, καταγεγραμμένα και ανακοινωθέντα μετεωρολογικά στοιχεία), με 49,53 χιλιοστόμετρα (mm) βροχόπτωσης (με οριζόντια στοίχιση):

Παπαλάσκαρης

 

Επιπρόσθετα, αναφέρεται δε, ότι ο διενεργήσας την παρούσα υδρολογική μελέτη και συντάξας το παρόν επιστημονικό άρθρο, Θωμάς Παπαλάσκαρης (του Κωνσταντίνου και της Ρούλας), είναι κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, και πιο συγκεκριμένα, [«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.» (1990), «Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.» (2014) και «Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων) Δ.Π.Θ.» (2015)], και «Υποψήφιος Διδάκτορας στην Μεταφορά Φερτών Υλών, του Τομέα Υδραυλικών Έργων, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» και έχει πραγματοποιήσει μετρήσεις των ρυθμών των διερχόμενων παροχών των φυσικών ελεύθερων ροών του επιφανειακού νερού, μέχρι σήμερα, κατά την διάρκεια υδρολογικών ερευνών, στο «Φυσικό Ρέμα Βουρκόρεμα, Γρανίτη, Κάτω Νευροκοπίου, Δράμας», «Πηγές Ποταμού Αγγίτη Δράμας», «Ποταμό Νέστο Καβάλας-Ξάνθης», «Ποταμό Κόσυνθο Ξάνθης», «Χείμαρρο Κιμμερίων Ξάνθης», «Ποταμό Ζυγάκτη Δράμας-Καβάλας», «Φυσικό Χείμαρρο Λάκκο Μαριών, Θάσου, Καβάλας», «Φυσικό Ρέμα Παλαιάς Καβάλας, Καβάλας», «Αστικό Ρέμα Περιγιαλίου Καβάλας», «Πηγές Μάννας του Νερού, Λεκάνης, Καβάλας», «Αστικό Ρέμα Διασταύρωσης Οδών Ιοκάστης & Χρυσοστόμου Σμύρνης Καβάλας», «Χείμαρρο Παρθένη Χίου», «Αστικό Ρέμα Οδού Βουλγαροκτόνου, Ραψάνης, Καβάλας», «Ποταμό Βούλγαρη, Κεφαλόβρυσου Ελασσόνας, Λάρισας», «Πηγές Ποταμού Παλησκιώτη, Βερδικούσσας, Ελασσόνας, Λάρισας», «Φυσικό Ρέμα Κολυμπήθρας, Κόκκινου Νερού, Αγιάς, Λάρισας», στον «Ποταμό Ελασσονίτη, Ελασσόνας, Λάρισας», ενώ έχει διεξάγει στατιστικές αναλύσεις και μοντελοποίηση με προγνωστικές τιμές για το μέλλον για τις βροχοπτώσεις της Καβάλας, της Χρυσούπολης Καβάλας και των Μεταξάδων Έβρου [7,8], ενώ όσον αφορά, συγκεκριμένα στην Κρήτη, στον «Ποταμό Μουσέλα, Χανίων, Κρήτης», στο «Ρέμα Πηγών Αργυρούπολης, Ρεθύμνου, Κρήτης», στον «Ποταμό Πετρέ, Ρεθύμνου, Κρήτης», στον «Ποταμό Κουτσουλίτη, Δήμου Φαιστού, Ηρακλείου, Κρήτης» ο οποίος τροφοδοτεί τον ταμιευτήρα του «Τεχνητού Φράγματος Φανερωμένης, Δήμου Φαιστού, Νομού Ηρακλείου, Κρήτης», στον «Ποταμό Κουρταλιώτη (Μέγα), Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης», στον «Ποταμό Ακουμιανό, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης» και στο «Ρέμα του Φαραγγιού Κοτσιφού, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης» [7,8].

Επιπρόσθετα, ο Πολιτικός/Υδρολόγος Μηχανικός Θωμάς Παπαλάσκαρης έχει κάνει στατιστικές αναλύσεις και έχει αναπτύξει υδρολογικά/στατιστικά μοντέλα πρόγνωσης ποσοτήτων συνολικών ημερήσιων και μηνιαίων βροχοπτώσεων για τις βροχοπτώσεις τόσο των μετεωρολογικών σταθμών  «Γόρτυνας» (««Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών» / «Γεωργική Σχολή Μεσαράς»»_ «LG9Κ») και «Μοιρών (Πετροκεφαλίου)», Δήμου Γόρτυνας, Νομού Ηρακλείου, Κρήτης, «Τυμπακίου» («CretaWeather») και «Μοιρών (Πετροκεφαλίου_«LG12»)», Δήμου Φαιστού, Νομού Ηρακλείου, Κρήτης, όσο και από δέκα μετεωρολογικούς σταθμούς του Νομού Έβρου, της πόλης της Καβάλας (από όπου και κατάγεται), όσο και για τις βροχοπτώσεις του οικισμού των «Καρυών Νήσου Χίου», (όπου έχει εργαστεί στο παρελθόν), οι οποίες ανακοινώθηκαν σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, όπως στο «2nd International Conference on Efficient & Sustainable Water Systems Management 2016» («2ο Διεθνές Συνέδριο Αποτελεσματικής & Αειφόρας Διαχείρισης Υδάτινων Συστημάτων 2016») το οποίο διενεργήθηκε σε συνεργασία του «Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών» και του «Πολυτεχνείου Κρήτης – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών» και πραγματοποιήθηκε, («διά ζώσης»), στον Πλατανιά Χανίων τον Ιούνη του 2016, στο «15th World Congress on Environmental Science & Technology 2017» («15ο Διεθνές Συνέδριο Ππεριβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας 2017») το οποίο διενεργήθηκε από το «Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος» και  πραγματοποιήθηκε, («διά ζώσης»), στην Ρόδο τον Αύγουστο/Σεπτέμβρη του 2017 και στο «4th International Conference on Efficient & Sustainable Water Systems Management 2020 / Valuing the “Water-Carbon-Ecological” footprints of human activities» («4ο Διεθνές Συνέδριο Αποτελεσματικής & Αειφόρας Διαχείρισης Υδάτινων Συστημάτων 2020 / Αποτιμώντας τα “Water-Carbon-Ecological” αποτυπώματα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων») το οποίο διενεργήθηκε από το «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών» και  πραγματοποιήθηκε, (διαδικτυακά με τηλεδιάσκεψη), στον Βόλο τον Ιούνη του 2020 και επιπλέον δημοσιεύθηκαν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το «Procedia Engineering» (του εκδοτικού οίκου «Elsevier») και τα «Proceedings», «Environmental Proceedings» και «Water» (του εκδοτικού οίκου «MDPI»).

Περαιτέρω, έχει προχωρήσει σε πλήθος άλλων παρουσιάσεων εργασιών σε εγχώρια και διεθνή επιστημονικά, υδρολογικά και περιβαλλοντικά, συνέδρια, («14th C.E.S.T. 2015, Ρόδος, Ελλάδα», «3ο Ε.Υ.Ε.-Ε.Ε.Δ.Υ.Π.-Ε.Υ.Σ., Αθήνα, Ελλάδα», «2nd E.W.a.S. 2016, Πλατανιάς, Χανιά Ελλάδα», «3rd Safe Greece/Safe Evros 2016, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα», «6th E.M.F.M. 2016,Bor, Serbia», «10th Panta Rhei 2017, Αθήνα, Ελλάδα», «15th C.E.S.T. 2017», «3rd E.W.a.S. 2018, Λευκάδα, Ελλάδα», «4th E.W.a.S. 2020, Βόλος, Ελλάδα»), καθώς επίσης και πλήθος δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά, σχετικά με την επιστήμη της Υδραυλικής Μηχανικής, της Υδρολογίας και της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, περιοδικά (όπως π.χ. «Procedia Engineering», «European Water», «Proceedings», «Environmental Sciences Proceedings», «Water» κλπ.).

Ένα απλό μαθηματικό μοντέλο το οποίο προκύπτει από  την προαναφερθείσα υδρολογική μελέτη, το οποίο συνδέει τον συνολικό προαναφερθέντα, ,υπολογισθέντα, όγκο του νερού, με το συνολικό ύψος της βροχόπτωσης της χρονικής περιόδου, (του του συγκεκριμένου μήνα Οκτώβρη του ημερολογιακού έτους 2021), είναι αυτό που περιγράφεται από την παρακάτω μαθηματική σχέση:

PtotalQ=12,342483547X(VtotalQ)X10-3

όπου:

PtotalQ: η συνολική βροχόπτωση, (το συνολικό ύψος βροχόπτωσης), (σε χιλιοστόμετρα) (mm), της χρονικής περιόδου, (του συγκεκριμένου μήνα Οκτώβρη του ημερολογιακού έτους 2021), 01-31/10/2021, η οποία προκάλεσε τις αντίστοιχες παροχές νερού «Q», και,

VtotalQ: ο συνολικός όγκος νερού, (σε κυβικά μέτρα) (m3), που δημιουργήθηκε από τις συγκεκριμένες παροχές νερού «Q», εξ’ αιτίας της συγκεκριμένης, (συνολικής κατά την διάρκεια του συγκεκριμένου μήνα Οκτώβρη του ημερολογιακού έτους 2021), προαναφερθείσας βροχόπτωσης.

Έτσι, λοιπόν, δημιουργείται η δυνατότητα, στο μέλλον, να υπολογιστεί ο συνολικός όγκος νερού, ο οποίος θα διέλθει από τον «Ποταμό Ακουμιανό» εξ’ αιτίας μίας παρόμοιου ύψους βροχόπτωσης, την ίδια, ,περίπου, χρονική περίοδο του έτους, με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν μεταβληθεί τα «ευαίσθητα» χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής του «Ποταμού Ακουμιανού», (όπως, π.χ. αλλαγή σε χρήσεις γης, αστικοποίηση, υλοτομία κλπ.). Επίσης, σε περίπτωση που, μελλοντικά, γνωστοποιηθούν και άλλα, βασικά και σημαντικά, υδρολογικά χαρακτηριστικά, (παράμετροι ή ανεξάρτητες μεταβλητές στην προκείμενη περίπτωση), όπως π.χ. η εξέλιξη της «έντασης», («i»), της προαναφερθείσας βροχόπτωσης  και ο «σύνθετος συντελεστής απορροής», («cm»), (ανάλογα με τις επί μέρους χρήσεις γης), της «λεκάνης απορροής», του «Ποταμού Ακουμιανού», θα μπορούσαν, να εισέλθουν, οι προαναφερθείσες παράμετροι αυτές, στο προαναφερθέν απλοποιημένο, γραμμικό,  μαθηματικό μοντέλο, πρόγνωσης του συνολικού όγκου του νερού, καθιστώντας αυτό ακόμα περισσότερο ακριβές και ρεαλιστικό.


Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ