Οι δημόσιες συμβάσεις για την Περιφέρεια της Κρήτης το 2ο τρίμηνο του 2020

Οι δημόσιες συμβάσεις για την Περιφέρεια της Κρήτης το 2ο τρίμηνο του 2020

Μία από τις υψηλότερες συμβάσεις σε προϋπολογισμό που υπογράφηκε, αφορούσε την κάλυψη κτηριακών αναγκών για την ανέγερση νέου κτηρίου γραφείων της περιφέρειας Κρήτης.

 

Περισσότερες από 2.000 συμβάσεις δημοσιεύθηκαν το 2ο τρίμηνο του 2020 στην περιφέρεια της Κρήτης. Μία από τις υψηλότερες συμβάσεις σε προϋπολογισμό που υπογράφηκε, αφορούσε την κάλυψη κτηριακών αναγκών για την ανέγερση νέου κτηρίου γραφείων της περιφέρειας Κρήτης.

Οι κλάδοι των ιατρικών συσκευών, φαρμακευτικών και κατασκευαστικών έργων συγκέντρωσαν τις περισσότερες συμβάσεις σε αριθμό. Ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός δόθηκε στις εργασίες κατασκευαστικών έργων με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 30.000.000 € και στις ιατρικές συσκευές τα 5.000.000 .

Η διαδικασία που επιλέχθηκε από τους περισσότερους δημόσιους φορείς ήταν αυτή της απευθείας ανάθεσης με ποσοστό 62,20%. Πιο αναλυτικά:

  • Απευθείας ανάθεση: 62,20%
  • Ανοιχτή διαδικασία: 20,72%
  • Συνοπτικός διαγωνισμός: 12,86%
  • Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: 3,67%
  • Διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού: 0,32%
  • Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση: 0,09%
  • Κλειστή διαδικασία: 0,09%
  • Ανταγωνιστικός διάλογος: 0,05%

Οι δημόσιοι φορείς που διέθεσαν τα μεγαλύτερα ποσά ήταν η περιφέρεια Κρήτης, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Μόλις 20 εταιρίες κέρδισαν περισσότερους από 10 διαγωνισμούς με την πλειοψηφία αυτών να προμηθεύουν φαρμακευτικά προϊόντα.

Τα νοσοκομεία συγκέντρωσαν το 32% των συνολικών συμβάσεων, οι δήμοι το 23%, τα πανεπιστήμια το 9%, οι ΔΕΥΑ το 7% και ακολούθησαν οι υπόλοιπες αναθέτουσες αρχές. Το 37% των δημοσίων διαγωνισμών αφορούσε ποσά έως 5.000 €, το 20% από 5.000 έως 10.000 €, το 22% από 10.000 έως 20.000 € και το υπόλοιπο 21% μεγαλύτερα ποσά.

Λαμβάνοντας καθημερινή ενημέρωση για τους ενεργούς δημόσιους διαγωνισμούς, μια εταιρία μπορεί να επικεντρωθεί σε αυτό που έχει πραγματική αξία – την σωστή προετοιμασία των προσφορών προς τους δημόσιους φορείς - και να μην αναλώνεται στην εύρεση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

Ενεργή προκήρυξη

Μια ενεργή προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας με καταληκτική ημερομηνία προσφορών την 29/07/20 αφορά την προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με συνολικό προϋπολογισμό τα 297.735,84 .

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ