Παρέμβαση του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης για τη Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας

Παρέμβαση του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης για τη Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας

Επιστολή στον κ. Τσιρώνη

Σε επιστολή του προς τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Τσιρώνη, η οποία κοινοποιείται - μεταξύ άλλων - και στους υπουργούς και  βουλευτές του νομού Χανίων, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης Ελ. Κοπάσης αναφέρει:

"Ήδη από την άνοιξη του 2013 το ΤΕΕΤΔΚ με ψήφισμα της Αντιπροσωπείας και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής επεδίωκε την αποκλιμάκωση σχετικά με την Γη Υψηλής Παραγωγικότητας και τις αδειοδοτήσεις λειτουργίας  βιοτεχνικών μονάδων σε περιοχές της ΠΕ Χανίων, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία.

Με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και των πλουτοπαραγωγικών πόρων του τόπους μας όπως η ΓΓΥΠ στην σύγχρονη τεχνολογικά εποχή και κριτήριο τις σοβαρές επιπτώσεις για την τοπική οικονομία, επισημάνθηκαν και αναδείχτηκαν τα αδιέξοδα στις επίμαχες περιοχές που κωδικοποιήθηκαν ως:

Ø  καμία έκδοση νέων οικοδομικών αδειών,

Ø  καμία αδειοδότηση βιοτεχνικών εγκαταστάσεων,

Ø  καμία δυνατότητα επέκτασης εκσυγχρονισμού βιοτεχνικών δραστηριοτήτων ούτε ένταξης ενίσχυσης-χρηματοδότησης,

Ø  καμία οικοδομική δραστηριότητα ούτε κατοικίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει συντελεστεί ο απαραίτητος χαρακτηρισμός και οριοθέτηση που θα έδινε λύση στο πρόβλημα (με βάση ΚΥΑ)  όπως προβλέπονταν στο άρθρο 56 παρ 2 του Ν.2637/98(ΦΕΚ200/27.8.98).

 Ζητήθηκε έτσι η συνδρομή και η παρέμβαση όλων των τοπικών φορέων και πράγματι συντάχθηκε και ψηφίστηκε το  άρθρο 51 παρ 11 α και β. του Ν.4178/2013 ΦΕΚ 174 Α που έδινε διέξοδο καθώς επιτρέπονταν κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη,  χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας ΓΥΠ υπό προϋποθέσεις, όπως και για επέκταση, τροποποίηση, εκσυγχρονισμό και ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων.

Σήμερα, με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι το άρθρο 51 παρ 11 α & β του Ν.4178/13 ΦΕΚ 174 Α καταργείται στο προς ψήφιση  Σ/Ν ‘’Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση Οδηγίας 2013/30/ΕΕ τροποποίηση ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις» άρθρο 50 και επειδή

ü  η υφιστάμενη διάταξη που καταργείται υιοθετήθηκε και ψηφίστηκε μετά και την κινητοποίηση του Τμήματός μας με την επίκληση της αντιμετώπισης των προβλημάτων που και σήμερα δημιουργούνται.

ü  τα προβλήματα σε τυχόν εφαρμογή του σχεδίου νόμου μπορούν να είναι ανυπέρβλητα για την τοπική ανάπτυξη και οικονομία.

ü  ακόμα και σήμερα το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι ολοκληρωμένο και εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ άρθρου 56 παρ 2 του Ν.2637/98(ΦΕΚ200/27.8.98.

ü  το επίμαχο άρθρο δεν είναι συναφές με το Σ/Ν και αντιμετωπίζει το θέμα ευκαιριακά χωρίς να λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους και τα προβλήματα που συσσωρεύει.

ü  ξαναγυρίζουμε στο πρότερο καθεστώς και στα προβλήματα που αυτό είχε δημιουργήσει.

Το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης απευθύνεται στους Αρμόδιους Υπουργούς, τους τοπικούς Υπουργούς και  Βουλευτές, το κεντρικό ΤΕΕ, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Τοπικούς Φορείς και τα τοπικά ΜΜΕ ζητώντας την συμβολή τους στην απόσυρση του επίμαχου άρθρου 50 του υπό ψήφιση Σ/Ν  με την επίκληση των ίδιων επιχειρημάτων που οδήγησαν στην υπό κατάργηση παράγραφο, με σεβασμό στην ανάγκη προστασίας της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας και μέχρι την σύνταξη της ΚΥΑ χαρακτηρισμού και οριοθέτησης των προστατευόμενων περιοχών ή την θεσμοθέτηση του χωροταξικού σχεδιασμού".   Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ