Πιστώσεις 1,8 εκ για αποκαταστάσεις ζημιών στην Π.Ε Ρεθύμνης

Πιστώσεις 1,8 εκ για αποκαταστάσεις ζημιών στην Π.Ε Ρεθύμνης

Εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης

 

Τη διάθεση συνολικών πιστώσεων ύψους 1.854.400 Ευρώ για έργα αποκατάστασης ζημιών οδικών υποδομών και  αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, ενέκρινε στη χτεσινή  συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα έργα:

-    Αποκατάσταση κατολίσθησης τμήματος επαρχιακής οδού «Ρέθυμνο – Παλέ», προϋπολογισμού 1.200.000 Ευρώ. Η εργολαβία προβλέπει εργασίες για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του Φε-βρουαρίου 2019. Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν σε διάφορες θέσεις τοιχία από σκυρόδεμα για ανάσχεση καταπτώσεων, ενώ 400 μέτρα μετά την ταβέρνα «Πύργος» θα κατασκευαστεί πασσαλότοιχος με τοιχίο άνωθεν αυτού. Επίσης θα κατασκευαστεί ανοιχτή τραπεζοειδής επενδεδυμένη τάφρος, που θα ξεκινάει 150 μέτρα μετά τη διασταύρωση προς Καρέ και για μήκος περίπου 350 μ, που θα κα-ταλήγει σε παρακείμενο ποταμό για αποστράγγιση των ομβρίων, που λιμνάζουν στην περιοχή και προκαλούν προβλήματα στην οδό. Επιπλέον θα γίνουν ασφαλ-τοστρώσεις σε τμήματα, που έχουν υποστεί ζημιές από κατολισθήσεις ή από όμ-βρια ύδατα.
-    Αποκατάσταση από πλημμύρες Γέφυρας Αγγελιανών και τμήματος επαρ-χιακής οδού 24, προϋπολογισμού 280.000 Ευρώ. Στο πλαίσιο της εργολαβίας θα κατασκευαστεί νέο τεχνικό (οχετού Κ6-5) καθαρού ανοίγματος 6μετρων και ύψους 5 μέτρων σε επαφή με το παλιό ώστε να διευρυνθεί το άνοιγμα του ρέματος στη θέση διάβασης της οδού. Επίσης θα κατασκευαστούν τεχνικά εισόδου – εξό-δου που θα καλύπτουν το παλιό και το νέο τεχνικό, κατασκευή λιθορριπών κοιτο-στρώσεων και προστασίας πρανών, οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση της οδού στο μήκος που είναι κατεστραμμένη και η τοποθέτηση μονόπλευρου στηθαίου α-σφαλείας στις δύο πλευρές της οδού επί των τεχνικών σε όλο το μήκος διάβασης του ρέματος.


-    Καθαρισμός ρεμάτων και τεχνικών για αντιπλημμυρική προστασία παρό-χθιων περιοχών ποταμού Καλονύχτη, προϋπολογισμού 300.000 Ευρώ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε αναγκαίες επείγουσες εργασίες για τον καθαρισμό του ποταμού Καλονύκτη, που ξεκινάει από το Μαλάκι και εκβάλλει στον Πετρέ καθώς και ορισμένων κρίσιμων παραποτάμων του με σκοπό την προ-στασία των περιοχών, που επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις της 10ης Νοεμβρίου 2020.

-    Καθαρισμός ρεμάτων και τεχνικών για αντιπλημμυρική προστασία παρό-χθιων περιοχών ποταμού Καρούλιου, προϋπολογισμού 74.400 Ευρώ. Το Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε αναγκαίες επείγουσες εργασίες για τον καθαρισμό του ποταμού Καρούλιου με σκοπό την προστασία των περιοχών, που επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις της 10ης Νοεμβρίου 2020.

Επιπρόσθετα η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τις συμπληρωματικές συμβάσεις των  έργων «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο οδικό τμήμα Κισσού Κάμπος – Βάτος – Κεραμέ και συνδεόμενοι δρόμοι», προϋπολογισμού 319.000 Ευρώ και «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δρόμο Ρουσσοσπίτι – Χρωμο-ναστήρι Ε.Ο 15, Περιβόλια – Χρωμοναστήρι και συνδεόμενοι δρόμοι», προϋπολογι-σμού 248.000 Ευρώ. Τέλος, εγκρίθηκε η τροποποίηση της σύμβασης του έργου «Καθαρι-σμός ρεμάτων ανατολικού τμήματος Δήμου Ρεθύμνης», προϋπολογισμού 69.936 Ευ-ρώ.
 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ