Το πρόγραμμα «ΜΒΑ για μηχανικούς» του ΕΛΜΕΠΑ προσφέρει ουσιαστική εκπαίδευση στη καθημερινή εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων

Το πρόγραμμα «ΜΒΑ για μηχανικούς» του ΕΛΜΕΠΑ προσφέρει ουσιαστική εκπαίδευση στη καθημερινή εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων

Τα μαθήματα δίνουν έμφαση όχι μόνο στη θεωρητική γνώση αλλά και σε ρεαλιστικά παραδείγματα

Το πρόγραμμα εστιάζεται στην απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων και ικανοτήτων ώστε οι απόφοιτοι του να γίνουν περιζήτητα στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων ή επιτυχημένοι επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Στο πλαίσιο αυτό, τα μαθήματα δίνουν έμφαση όχι μόνο στη θεωρητική γνώση αλλά και σε ρεαλιστικά παραδείγματα. Ειδικότερα, τα μαθήματα αφορούν:

Με το βλέμμα στραμμένο στα μεγάλα δεδομένα  (big data) και την Τεχνητή Νοημοσύνη οι φοιτητές λαμβάνουν από το μάθημα «Πληροφοριακά συστήματα Διοίκησης» όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τον τρόπο με τον οποίο τα πληροφοριακά συστήματα και τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυίας μπορούν να υποστηρίξουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων και επίλυσης επιχειρηματικών προβλημάτων.

Το μάθημα «Management & Ηγεσία» εισάγει τους φοιτητές σε όλα τα θέματα του σύγχρονου μάνατζμεντ και τους προετοιμάζει για τη διαχείριση ομάδων και διαδικασιών. Από το στρατηγικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης έως ηθικά ζητήματα στη διοίκηση, το μάθημα, με πρακτικά παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης και καλεσμένους ομιλητές, αυξάνει τις ηγετικές ικανότητες των φοιτητών.

Ποια είναι η σημασία της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση; Πως μπορεί μια επιχείρηση να κατοχυρώσει τη διανοητική της ιδιοκτησία; Ποια είναι τα βασικά εργαλεία διαχείρισης της καινοτομίας σε μια επιχείρηση; Το «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» δίνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για βελτίωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας επιχείρησης μέσα από την καινοτομία.

Το μάθημα του «Μάρκετινγκ» έχει στόχο να παντρέψει τις πρακτικές γνώσεις των φοιτητών, με τη θεωρητική προσέγγιση της επιστήμης. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με σειρά πρακτικών εφαρμογών και σε συνδυασμό με το θεωρητικό υπόβαθρο, καλούνται να εξηγήσουν επιχειρηματικές αποφάσεις και στρατηγικές που έχουν να κάνουν με το μίγμα μάρκετινγκ ενός προϊόντος. 

Το μάθημα «Διοίκηση Έργου» προσφέρει μια ολοκληρωμένη συστημική προσέγγιση, εστιάζοντας τόσο στις μεθοδολογίες της διαχείρισης έργου ανά γνωστική περιοχή (χρονοπρογραμματισμός, διαχείριση κόστους, έλεγχος έργου, διαχείριση κινδύνου), όσο και στον τρόπο με τον οποίο οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επιμέρους γνωστικών περιοχών επηρεάζουν τη συνολική απόδοση του έργου. 

Το μάθημα «Λήψη αποφάσεων και ανάλυση κινδύνων σε επιχειρηματικό περιβάλλον» αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των Μηχανικών στην οικονομική αξιολόγηση των έργων, τη λήψη απόφασης και την ανάλυση κινδύνων στο σύγχρονο απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον, μέσω της γνώσης των χρηματοοικονομικών δεικτών, της κατανόησης των σχετικών όρων, καθώς και της αξιολόγησης των τελικών επιχειρηματικών σχεδίων. 

Το μάθημα «Στατιστική» εστιάζει  στην απόκτηση «στατιστικής σκέψης», ή με άλλη διατύπωση,  γνώση στην άντληση και αξιοποίηση πληροφορίας από το εσωτερικό και εξωτερικό εργασιακό περιβάλλον στο οποίο καλείται κάποιος να δράσει. Αυτό γίνεται μέσω  ρεαλιστικών παραδειγμάτων και όχι μόνο με την παράθεση της αναγκαίας θεωρητικής γνώσης. 

Το μάθημα «Διοικητική Οικονομική» εισάγει τον εκπαιδευόμενο  στην λειτουργία της επιχείρησης και της αγοράς. Η προσέγγιση είναι διπλή, αφού αφενός παρουσιάζονται και εξηγούνται  οικονομικές  έννοιες σε εκπαιδευόμενους με διαφορετικό γνωσιακό υπόβαθρο και αφετέρου παρουσιάζεται μια σειρά από παραδείγματα και πρακτικές από τον κόσμο των επιχειρήσεων και της αγοράς. 

Η «Μεθοδολογία Έρευνας» έχει στόχο να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες και τις πρακτικές των κοινωνικών ερευνών. Επειδή οι κοινωνικές επιστήμες εστιάζουν σε διαφορετικό «κοινό», και ταυτόχρονα διαχειρίζονται διαφορετικού τύπου προβλήματα, το μάθημα στοχεύει να παρουσιάσει με τρόπο απλό και κατανοητό τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της ερευνητικής μεθοδολογίας σε ένα εξειδικευμένο κοινό με διαφορετικού τύπου βιώματα.  

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ