Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» του ΕΛΜΕΠΑ προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις!

Το πρόγραμμα «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» του ΕΛΜΕΠΑ προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις!

Οι πάσης φύσεων επαγγελματικές δραστηριότητες απαιτούν εκτός από την τεχνογνωσία των βασικών σπουδών τους να διαθέτουν και γνώσεις οργάνωσης, διοίκησης και οικονομίας για το σχεδιασμό, τον έλεγχο, την προώθηση και τη λήψη αποφάσεων

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ