Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Την Δευτέρα 10 Αυγούστου

Συνεδριάζει δια περιφοράς την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020  σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1,  καθώς και  την  υπ. αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  • Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 11:00π.μ
  • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 14:00 μ.μ.
  • Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
  • Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών του Δ.Σ: Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: dsymvoulio@heraklion.gr  ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δ.Σ. (Τηλ: 2813409119), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (11:00 πμ -14:00 μμ).

 Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, που εισηγούνται τα παρακάτω θέματα είναι διαθέσιμοι και κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (11:00 πμ -14:00 μμ), προκειμένου να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήματα

Δείτε τα θέματα της ημερησίας διάταξης ΕΔΩ

 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ