Ξεκινούν οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τις συνέπειες της πανδημίας στην αλιεία

Ξεκινούν οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τις συνέπειες της πανδημίας στην αλιεία

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας η δεύτερη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη χρηματοδότηση όσων επλήγησαν από την παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων λόγω της πανδημίας. Σε σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου επισημαίνονται τα εξής:

Το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Ρεθύμνης ενημερώνει τους αλιείς ότι: 

  • Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1236/1-6-2021 (ΑΔΑ: ΨΝ4Ζ4653ΠΓ-Ν19) Υπουργική Απόφαση που τροποποιεί την αριθ.1906/7-9-2020 απόφαση « Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με την διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9.- ¨Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 της Ενωσιακής Προτεραιότητας1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, και η σχετική πρόσκληση υπ’ αριθ.   1470/9-7-2021 (ΑΔΑ: 6Ν254653ΠΓ-ΛΗ7) 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ (Δ) ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.1.9 «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΚΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΗΣ COVID-19, της Ενωσιακής Προτεραιότητας1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
  • Η σχετική Πρόσκληση και τα υποδείγματα των αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (www.alieia.gr), στο πεδίο ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ και στον τομέα Μέτρο 3.1.9.- Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19.
  • Οι αιτήσεις των υποψηφίων δικαιούχων του μέτρου υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω  του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) το οποίο λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, το χρονικό διάστημα από 16-7-2021 και ώρα 12.00 μέχρι 15-9-2021 και ώρα 14.00μ.μ.
 
  1. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών τα σκάφη των οποίων είναι λεμβολογημένα ή νηολογημένα ως ενεργά, φέρουν δορυφορική συσκευή αυτόματου εντοπισμού σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας και έχουν ασκήσει την αλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον 120 ημέρες κατά την διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής αίτησης.
  2. Οι βεβαιώσεις για την πιστοποίηση της αλιευτικής δραστηριότητας στη θάλασσα καθώς και οι βεβαιώσεις ακινησίας εκδίδονται από τα αρμόδια Λιμεναρχεία.
  3. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή παύση το διάστημα μεταξύ της 1ης Μαρτίου και 31ης  Δεκεμβρίου έτους 2020, συνέπεια έξαρσης της COVID-19.

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και το Ρέθυμνο  

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ