Άδειες Κυκλοφορίας

Επιστρέφονται πινακίδες και άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας

Επιστρέφονται πινακίδες και άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων ενάντια στη διασπορά του κορωνοϊού