Αφρικανική πανώλη

Εξαλείφθηκε η αφρικανική πανώλη των χοίρων στη χώρα μας

Εξαλείφθηκε η αφρικανική πανώλη των χοίρων στη χώρα μας

Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων