Αγροτοκαλλιέργειες

COVID-19: Τα προβλήματα στην αγροτοκαλλιέργεια

COVID-19: Τα προβλήματα στην αγροτοκαλλιέργεια

Δεν επαρκεί το εποχικό προσωπικό για τη συγκομιδή