Αιρετοί

Η καταστατική θέση των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης

Η καταστατική θέση των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης

 Ο πολιτικός και διοικητικός ρόλος του αιρετού, η απασχόλησή του κατά πλήρες ωράριο( τις περισσότερες φορές επί 24/ώρου βάσης), η ενημέρωση, η επιμόρφωση και η υποστήριξή του, αποτελούν αντικείμενο έρευνας, σχεδιασμού, διαμόρφωσης και υλοποίησης συγκεκριμένων θεσμικών παρεμβάσεων και μέτρων.