Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο μεγάλος ζωγράφος των ταπεινών!

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο μεγάλος ζωγράφος των ταπεινών!

Ἐγεννήθην ἐν Σκιάθῳ, τῇ 4 Μαρτίου 1851!

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ