Αναλήψεις

Διευκρινήσεις από τις τράπεζες: Δεν υπάρχει περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών

Διευκρινήσεις από τις τράπεζες: Δεν υπάρχει περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι συναλλασσόμενοι