Ανατροφή

 Βουλγαρία: Άδεια δύο μηνών σε κάθε πατέρα για την ανατροφή παιδιού κάτω των 8 ετών

Βουλγαρία: Άδεια δύο μηνών σε κάθε πατέρα για την ανατροφή παιδιού κάτω των 8 ετών

Η άδεια πατρότητας θα δίνεται εφάπαξ ή τμηματικά και δεν μπορεί να μεταφερθεί στον άλλο γονέα

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ