Αντικατάσταση Δικτύων

ΔΕΥΑΧ: Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης

ΔΕΥΑΧ: Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης

Οι συγκεκριμένες εργασίες, αποτελούν τμήμα του μεγαλύτερου έργου, η σύμβαση του οποίου υπεγράφη στις 23 Σεπτεμβρίου 2019